Support little Theo Support little Theo

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Support little Theo Support little Theo

90 Donors
7876.44 EUR donated from 20452 EUR
This campaign is over. Follow the News section to be informed about the news about it and the transactions (if they are missing, it means that the campaign has not yet been paid out).
Beneficiary
Теодор Живков Иванов
End date
Finished
Available amount
5136.4 EUR
Яница Петкова organizes a campaign for Теодор Живков Иванов
Finished
Available amount
5136.4 EUR

Здравейте, мили хора и мои бъдещи приятели!

Казвам се Теодор и съм само на 6 години, от Стара Загора. Това е моята история и моето търсене на приятели, които да ме подкрепят в борбата, разказана от родителите ми Яница и Живко.

Теодор е прекрасно, усмихнато, внимателно и лъчезарно дете. Грижовен е към всички, даващ много любов и топлина. Беше на две години и половина, когато разбрахме, че има нещо обезпокоително в развитието на нашия малък ангел. Не се справяше с нещата, които другите деца на неговата възраст правеха. Веднага се насочихме към специалист - невролог. След обследване на състоянието му, беше поставена диагноза "Детски аутизъм".

Притеснени, защото за първи път се сблъсквахме с тази диагноза, отидохме в Пловдив - там отново потвърдиха диагнозата и се насочихме към Александровска болница в София. Там, в клиниката по детска психиатрия установиха разстройство на развитието и речта. Последва и още една често срещана при деца с аутизъм диагноза - Цьолиакия.

Посещавахме барокамера на закрито - без успех, прилагаме всички познати подпомагащи развитието процедури, посещаваме специалисти за развитие на моториката, специалисти за подпомагане на вербалната и невербална комуникация, всякакви подкрепящи развитието на Теодор процедури, но в момента най-голямата ни надежда е прилагането на лечение със стволови клетки в Турция. При този тип процедури има много положителни отзиви от родители, които преминават през нашите препядствия - наблюдава се развитие и подобрение в голям процент от малките пациенти. Ние знаем, че се надбягваме с времето, затова направихме запитване  и ни одобриха за лечение в една турска клиника. Първите две вливания, които могат да дадат шанс на нашето малко слънчице, да бъде като своите връстници, са на стойност 19 000 евро. 

През тези 4 години се борим с всички сили и средства да осигурим на нашето момченце необходимите грижи и процедури, не пропускаме терапии и работим всеки ден, за да помогнем на Теодор да върви напред, но тази сума е непосилна за нас.

19 000 евро струва мечтата ни, като мама и татко, да чуем така чаканите от нас думички "мама" и "тати". Мечтаем за бъдеще, в което Теодор ще има своите приятели-връстници, с които ще споделя радости и тревоги, ще учи стихотворения и ще пее песнички с нас.  Вярваме,че Теодор ще намери тук своите приятели, които ще го подкрепят в борбата му за щастливо детство и нормален живот! 

Затова се обръщаме към вас, мили хора с големи сърца, подкрепете ни в тази мечта, ако имате възможност! Вярваме, мечтаем и търсим по-доброто бъдеще за Теодор!

Благодарим ви от сърце,

мама Яница и татко Живко

Hello, dear people and my future friends!

My name is Teodor and I am only 6 years old, from Stara Zagora. This is my story and my search for friends to support me in my struggle, told by my parents Yanitsa and Zhivko.

Teodor is a wonderful, smiling, attentive and radiant child. He is caring towards everyone, giving lots of love and warmth. He was two and a half years old when we realized that there was something disturbing in the development of our little angel. He wasn't coping with the things other children his age were doing. We immediately referred him to a specialist - a neurologist. After examining his condition, he was diagnosed with "Childhood Autism".

Worried, because it was the first time we had encountered this diagnosis, we went to Plovdiv - there again they confirmed the diagnosis and we were referred to Alexandrovska Hospital in Sofia. There, in the child psychiatry clinic, they diagnosed a developmental and speech disorder. This was followed by another common diagnosis in children with autism - Celiac disease.

We visited the indoor barochamber - without success, we applied all known developmentally supportive treatments, we visited specialists for motor development, specialists to support verbal and non-verbal communication, all kinds of developmentally supportive treatments for Theodore, but currently our best hope is the application of stem cell treatment in Turkey. With this type of treatment, there has been a lot of positive feedback from parents going through our hurdles - we have seen development and improvement in a large percentage of our young patients. We know we are racing against time, so we made an enquiry and were approved for treatment at a clinic in Turkey. The first two infusions, which can give our little sunshine a chance to be like his peers, cost 19,000 euros.

During these 4 years we have been fighting with all our strength and means to provide our little boy with the necessary care and treatments, we don't miss therapies and we work every day to help Theodore move forward, but this amount is unaffordable for us.

19,000 euros is our dream, as a mom and dad, to hear the much awaited words "mom" and "dad". We dream of a future in which Theodore will have his peer friends with whom he will share his joys and worries, learn poems and sing songs with us. We believe that Theodore will find his friends here who will support him in his struggle for a happy childhood and a normal life!

So we appeal to you, dear people with big hearts, support us in this dream if you have the opportunity! We believe, we dream and we seek the better future for Theodore!

Thank you from the bottom of our hearts,

Mom Yanitsa and Dad Zhivko

See more
News
27th May 2024
Яница Петкова organizes a campaign for Теодор Живков Иванов
Първите добри новини! The first good news!
Здравейте мили хора.С радост Ви съобщаваме, че първите две вливки минаха успешно.Постигнахме лек напредък.Налага се да продължим с вливките за да затв... Hello dear people.We are happy to inform you that the first two infusions were successful.We have made a slight progress.We need to continue with the...
 
7th February 2024
Яница Петкова organizes a campaign for Теодор Живков Иванов
Одобрено изплащане Approved repayment
Скъпи приятели Благодарим на всички които дадоха своя принос за събиране на нужната сума за първите две вливки,които скоро ще направим в Турция. Вър... Dear friends We would like to thank everyone who contributed to raise the necessary amount for the first two infusions we will soon make in Turkey....
5356.98 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.