All news for the campaign Support little Theo

27th May 2024
Яница Петкова is an organizer for a beneficiary Теодор Живков Иванов
Първите добри новини! The first good news!

Здравейте мили хора.С радост Ви съобщаваме, че първите две вливки минаха успешно.Постигнахме лек напредък.Налага се да продължим с вливките за да затвърдим постигнатите резултати и да се стремим към нови.Молим всички добри хора да ни подкрепят за по добро бъдеще за Тео. Hello dear people.We are happy to inform you that the first two infusions were successful.We have made a slight progress.We need to continue with the infusions to consolidate the results and strive for new ones.We ask all good people to support us for a better future for Theo.

7th February 2024
Яница Петкова is an organizer for a beneficiary Теодор Живков Иванов
Одобрено изплащане Approved repayment

Скъпи приятели Благодарим на всички които дадоха своя принос за събиране на нужната сума за първите две вливки,които скоро ще направим в Турция. Върнахте нашата надежда и вярата в доброто. Dear friends We would like to thank everyone who contributed to raise the necessary amount for the first two infusions we will soon make in Turkey. You have brought back our hope and faith in the good.

5356.98 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee