All news for the campaign Help! Kostadin is fighting a rare aggressive cancer!

3rd June 2024
Maria Marinova is an organizer for a beneficiary Костадин Стефанов Бозуков
След няколко дни на Коце му предстои важната животоспасяващата операция! Средствата не достигат! Молим да помогнете! In a few days Kotze will have his important life-saving surgery! Funds are running out! Please help!

‼️‼️‼️СПЕШНО‼️‼️‼️ 🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘 Привет Приятели, пишем ви със спешен Зов за Помощ. ⚠️⚠️Имаме по малко от 10 дни да съберем остатъка от необходимата сума за операция на Костадин. ⚠️50000лв не достигат, а сумата трябва да се преведе предварително. ‼️‼️Наложително и животоспасяващо е операцията да се изв... ‼️‼️‼️СПЕШНО‼️‼️‼️ 🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘 Hi Friends, we are writing to you with an urgent CALL FOR HELP. ⚠️⚠️Имаме in less than 10 days to raise the rest of the amount needed for Kostadin's surgery. ⚠️50000лв are running short and the amount needs to be transferred in advance. ‼️‼️Наложително and lifesaving to...

19th May 2024
Maria Marinova is an organizer for a beneficiary Костадин Стефанов Бозуков
За Коце наближава ключовия момент- дългоочакваната операция! The key moment is approaching for Kotze- the long-awaited surgery!

Само в мрака можеш да видиш звездите! Вие сте нашите звезди и знаем, че бдите над нас и сега повече от всякога се нуждаем от Вашата помощ! Лекуващият екип проф. Фунда и проф. Харзем потвърдиха, че Костадин е готов за операция! През месец март тя беше отложена - резултатите от образните изследвания... Only in the darkness can you see the stars! You are our stars and we know you watch over us and now more than ever we need your help! The treating team of prof. Prof. Funda and prof. Harzem have confirmed that Kostadin is ready for surgery! In March it was postponed - the results of the imaging tes...

15th May 2024
Maria Marinova is an organizer for a beneficiary Костадин Стефанов Бозуков
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Прилагаме проформа за плащане за осма поред химиотерапия! Благодарим за подкрепата ! Chemotherapy (for one cure)  Treatment room(3 days)  Consumables  Medications We are enclosing a proforma for payment for an eighth chemotherapy treatment! Thank you for your support ! Chemotherapy (for one cure)  Treatment room(3 days)  Consumables  Medications

11760 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
7th May 2024
Maria Marinova is an organizer for a beneficiary Костадин Стефанов Бозуков
Благодарение на всички вас ангели, Коце продължава успешно борбата! Thanks to all of you angels, Kotze continues to fight successfully!

Здравейте Ангели, даряващи живот! Преди няколко дни Костадин премина през своята седма подред химиотерапия. Навръх Велик ден, обаче се наложи хоспитализация - вдигна висока температура, получи кьрвене от носа- кръвните показатели бяха на минимум. Сега се преливат ежедневно тромбоцити, еритроцити, дв... Hello Life Giving Angels! A few days ago Kostadin went through his seventh chemotherapy in a row. However, on Easter he had to be hospitalized - he had a high fever, nosebleed- blood counts were at minimum. Now daily transfusions of platelets, erythrocytes, double doses of fraven to stabilize him an...

1st April 2024
Maria Marinova is an organizer for a beneficiary Костадин Стефанов Бозуков
Новини за Коце News for Kotze

Привет Ангели ! След няколко дни на Костадин му предстои шестата подред химиотерапия . След нея, лекарския екип ще прецени дали е дошъл момента за операцията! Момента , за който изпитваме страх и същевременно надежда, несигурност и същевременно светлина в тунела ! Не знаем как и дали ще се справим... Hey, Angels! In a few days Kostadin will have his sixth chemotherapy in a row. After that, the medical team will decide if the time has come for the surgery ! The moment for which we feel fear and at the same time hope, uncertainty and at the same time light in the tunnel ! We don't know how and if...

11th March 2024
Maria Marinova is an organizer for a beneficiary Костадин Стефанов Бозуков
Продължаваме! Благодарение на всички вас, ❤️ човеци с вселенски сърца! Keep going! Thanks to all you ❤️ men with universal hearts!

Приятели, Хора с Големи Сърца 🫶 На Костадин се направиха образни изследвания - ЯМР и томограф на белите дробове, както и кръвни изследвания, среща с анестезиолог. Операцията трябваше да се направи на 12. 03.24 г., резултатите от ЯМР са добри (сравнено с предните изследвания, туморът е намалял още),... Friends, People with Big Hearts 🫶 Kostadin had imaging tests - MRI and CT scan of his lungs, as well as blood tests and an appointment with an anesthesiologist. The surgery was to be done on 12. 03.24, the results of the MRI were good (compared to the previous examinations, the tumor had decreased...

29th February 2024
Maria Marinova is an organizer for a beneficiary Костадин Стефанов Бозуков
Новини 29.02.24г News 29.02.24

Здравейте мили хора!!Отправяме към вас спешен Зов за помощ !!!!Дата да операцията наближава, а сме далеч от необходимата сума!  Помогнете! Помогнете един млад човек да продължи да живее!  Помогнете на една майка да спаси своя син!🆘🆘🆘🆘🆘‼️‼️‼️СПЕШНО‼️‼️‼️‼️ Благодарим предварително за добрината ! Б... Hello dear people!!We are sending you an urgent CALL FOR HELP !!!!The date of the surgery is approaching and we are far from the required amount! Help! Help a young man to continue to live! Help a mother save her son!🆘🆘🆘🆘🆘‼️‼️‼️СПЕШНО‼️‼️‼️‼️ Thank you in advance for your kindness ! His fight for...

14th February 2024
Maria Marinova is an organizer for a beneficiary Костадин Стефанов Бозуков
Новини 15.02.24г News 15.02.24

‼️‼️Кампанията на Коце става СПЕШНА‼️ Мили хора, обръщаме се към Вас със спешен зов за помощ! В рамките на месец трябва да съберем 4700000 лв за Операция !!! След проведена консултация на лекарския екип е взел решение да оперира Коце ! Според тях тумора е намалял достатъчно и трябва да се прамахн... Kotze's ‼️‼️Кампанията becomes СПЕШНА‼️ Dear people, we are turning to you with an urgent cry for help! Within a month we need to raise 4700000 BGN for Operation !!! After a consultation the medical team has decided to operate Kotze ! According to them the tumor has shrunk enough and should be re...

8th February 2024
Maria Marinova is an organizer for a beneficiary Костадин Стефанов Бозуков
Новини 08.02.24г News 08.02.24

Приятели, борбата ни продължава ! Нашата трета химиотерапия приключи преди няколко дни! Доста тежък курс- на моменти Коце не можеше да си поеме въздух . Почти не се храни, като се опитваме да овладеем с лекарства повръщането и гаденето. Сега през ден сме в болницата за изследвания и следене на пока... Friends, our struggle continues ! Our third chemotherapy ended a few days ago! Quite a tough course- at times Kotze couldn't catch his breath. He hardly eats as we try to control the vomiting and nausea with medication. Now we are in the hospital every day for tests and monitoring of indicators . F...

7th February 2024
Maria Marinova is an organizer for a beneficiary Костадин Стефанов Бозуков
Одобрено изплащане Approved repayment

Приятели, борбата ни продължава ! Нашата трета химиотерапия приключи преди няколко дни! Доста тежък курс- на моменти Коце не можеше да си поеме въздух . Почти не се храни, като се опитваме да овладеем с лекарства повръщането и гаденето. Сега през ден сме в болницата за изследвания и следене на показ... Friends, our struggle continues ! Our third chemotherapy ended a few days ago! Quite a tough course- at times Kotze couldn't catch his breath. Almost not eating, as we are trying to control the vomiting and nausea with medication. Now we are in the hospital every day for tests and monitoring of indi...

13328 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
7th February 2024
Maria Marinova is an organizer for a beneficiary Костадин Стефанов Бозуков
Одобрено изплащане Approved repayment

Приятели, борбата ни продължава ! Нашата трета химиотерапия приключи преди няколко дни! Доста тежък курс- на моменти Коце не можеше да си поеме въздух . Почти не се храни, като се опитваме да овладеем с лекарства повръщането и гаденето. Сега през ден сме в болницата за изследвания и следене на показ... Friends, our struggle continues ! Our third chemotherapy ended a few days ago! Quite a tough course- at times Kotze couldn't catch his breath. Almost not eating, as we are trying to control the vomiting and nausea with medication. Now we are in the hospital every day for tests and monitoring of indi...

3136 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
30th January 2024
Maria Marinova is an organizer for a beneficiary Костадин Стефанов Бозуков
Мамо, защо точно аз??? Mom, why me???

“Всичко, от което се нуждаем, е вяра и малко вълшебен прашец” Докато кислородът във въздуха подхранва тялото ни, вярата ще подхранва сърцето и душата ниВярваме Вие всички сте нашия вълшебен прашец, нашата магия, от която имаме нужда ! Здравейте мили хора! Събрана сума към моме... "All we need is faith and a little magic pollen" While the oxygen in the air nourishes our body, faith will nourish our heart and soulBelieve You are all our magic pollenour magic that we need ! Hello dear people ! Amount raised so far is just over 110 000 BGN These are the d...