Помогнете! Костадин се бори с рядък агресивен рак! Help! Kostadin is fighting a rare aggressive cancer!

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0
2704 Donors
213741.63 EUR donated from 306775 EUR
Organizer
Maria Marinova
Beneficiary
Костадин Стефанов Бозуков
End date
End after 71 days
Available amount
188208.99 EUR
Maria Marinova organizes a campaign for Костадин Стефанов Бозуков
End after 71 days
Available amount
188208.99 EUR

Мамо, защо точно аз??? Mom, why me???

30th January 2024
“Всичко, от което се нуждаем, е вяра и малко вълшебен прашец”
Докато кислородът във въздуха подхранва тялото ни, вярата ще подхранва сърцето и душата ни🙏Вярваме ❤️🙏
Вие всички сте нашия вълшебен прашец❤️🙏, нашата магия, от която имаме нужда ❤️🙏!
Здравейте мили хора!
Събрана сума към момента е малко над 110 000 лв
Това са даренията от Лична банкова сметка, Revolut и Фондация Павел Андреев
Разплатени са около 35 000€ - лечение, болничен престой, лекарства, транспорт, образни изследвания , физиотерапия и квартира.
За Даренията от кутиите, фондация Нощ на Ангелите, Турнира по футбол и всички останали събития, както и плащания ще дадем информация допълнително 🙏
Благодарим за Добротата ❤️
Заедно можем да се справим!
"All we need is faith and a little magic pollen"
While the oxygen in the air nourishes our body, faith will nourish our heart and soul🙏Believe ❤️🙏
You are all our magic pollen❤️🙏our magic that we need ❤️🙏!
Hello dear people !
Amount raised so far is just over 110 000 BGN
These are the donations from Personal Bank Account, Revolut and Pavel Andreev Foundation
About 35 000€ have been paid - treatment, hospital stay, medicines, transport, imaging , physiotherapy and accommodation.
We will give further information about the donations from the boxes, the Night of Angels Foundation, the Football Tournament and all other events and payments 🙏
Thank you for your kindness ❤️
Together we can make it happen!

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.

Pending platform maintenance 22-06-2024 00:30 hours.