Help Zhivko Zhekov Help Zhivko Zhekov

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Help Zhivko Zhekov Help Zhivko Zhekov

617 Donors
16934.26 EUR donated from 61355 EUR
Beneficiary
Живко Николаев Жеков
End date
End after 67 days
Available amount
571.66 EUR
Ганка Йорданова organizes a campaign for Живко Николаев Жеков
End after 67 days
Available amount
571.66 EUR

Мили хора обръщам се към вас за помощ и това е последното ,което може да направи една отчаяна майка да моли за помощ.

Става въпрос за сина ми Живко Жеков момче на 35г.,което претърпя трудова злополука през 2021г. След като се чупи покрив детето ми пада от 8м.височина. Травмите са много,правят се в немска клиника няколко животоспасяващи операции,четири месеца в кома и естествено стоиш и чакаш дали въобще ще се събуди. Господ реши да ми го върне,но Българската здравна каса прецени ,че повече не му е нужно лечение и не потвърди да останем при което се наложи да го прибера жив труп от 2000км.

В същото време работодателите,които са българи се изпокриха не ги познавам и не са попитали даже дали е жив.

И така започна нашия ад. Бюрокращините в държавата ми отнеха много време. Хиляди документации и проблеми, докато в същото време детето ми беше неадекватно. Мина доста време, докато се повъзстанови, но за съжаление не може да си мърда краката и е инвалидна количка.

Преди инцидента Живко спортуваше много, а сега е прикован на легло и това го убива.

Плаша се, защото на моменти си задава въпроса защо въобще е оживял. Боря се постоянно и се опитвам поне рехабилитации да му осигуря защото се оказа,че никой в държавата не се интересува от такива хора макар и толкова млади.

Преди десетина дни бяхме в Турция където направихме прегледи на Живко и ни предложиха операция и след нея пет вливки на стволови клетки и тежка рехабилитация. Макар,че това беше малка надежда за нас,но след като получихме офертата и видяхме сумата отново се отчаяхме.

Операцията е 28000евро, а стволовите клетки 6500евро ,а те са пет. И така на нас ни трябва една сума от 120000лв,които даже не мога да си ги представя.

И така изпаднали в голямо отчаяние и предали се отвсякъде едно момиче запознато с вашата дейност ни посъветва да се обърнем към вас.Това е последната ни надежда и молим и двамата за помощ.

Dear people I am turning to you for help and this is the last thing a desperate mother can do to ask for help.

This is about my son Zhivko Zhekov a boy of 35,who suffered an accident at work in 2021. After a roof broke my child fell from 8m height. The injuries are many,several life-saving operations are done in a German clinic,four months in a coma and of course you stand and wait if he will wake up at all. The Lord decided to give him back to me, but the Bulgarian Health Insurance Fund decided that he no longer needed treatment and did not confirm to stay, so I had to collect him alive from 2000km.

At the same time the employers,who are Bulgarian, have screwed up I don't know them and have not even asked if he is alive.

And so began our hell. The bureaucracies in the country took a lot of my time. Thousands of paperwork and problems while at the same time my child was inadequate. It took a long time to recover but unfortunately he can't move his legs and is wheelchair bound.

Before the accident Zhivko was doing a lot of sports and now he is bedridden and it is killing him.

I'm scared because at times he questions why he's alive at all. I am fighting all the time and trying to at least provide him with rehabilitation because it turned out that nobody in the state is interested in such people even though they are so young.

Ten days ago we were in Turkey where we examined Zhivko and we were offered surgery and after it five stem cell infusions and hard rehabilitation. Although it was a small hope for us, but after we received the offer and saw the amount we despaired again.

The operation was 28000 euro and the stem cells 6500 euro , and there are five of them. So we need a sum of 120000,which I can not even imagine.

And so in great despair and surrendered from everywhere a girl familiar with your work advised us to turn to you.This is our last hope and we both ask for help.

See more
News
6th March 2024
Ганка Йорданова organizes a campaign for Живко Николаев Жеков
Новини 06.03.24г News 06.03.24
Мили дарители! Вие, които помагате на Живко да сбъдне мечтите си бъдете Благословени! Миналата седмица успяхме да направим и третата вливка на стволо... Dear donors! You who help Zhivko to fulfill his dreams be Blessed! Last week we were able to do the third infusion of stem cells.Zhivko is feeling we...
 
19th February 2024
Ганка Йорданова organizes a campaign for Живко Николаев Жеков
Одобрено изплащане Approved repayment
Моля да ни бъде преведена сумата към дарителската сметка която ни е необходима за поставянето на стволови клетки.Плащанията извършваме чрез дарителска... Please transfer the amount to the donation account that we need for the stem cell transplantation.We make the payments through the donation account by...
7000 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee
7th February 2024
Ганка Йорданова organizes a campaign for Живко Николаев Жеков
Новини News
Здравейте скъпи дарители! Искам да ви съобщя,че вчера беше поставена втората вливка от стволови клетки на Живко.Благодарение на Вас за три месеца усп... Hello dear donors! I would like to inform you that yesterday the second infusion of stem cells was given to Zhivko.Thanks to you we managed to do the...
 
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.