Помогни на Злати Help Zlati

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Помогни на Злати Help Zlati

15 Donors
259.42 EUR donated from 25000 EUR
Beneficiary
Златина Морфова
End date
End after 103 days
Available amount
259.42 EUR
Николай Морфов organizes a campaign for Златина Морфова
End after 103 days
Available amount
259.42 EUR

Здравейте, пиша от името на съпругата си.

През 2022г. разбрахме, че боледува от, вече така разпространената болест, рак. Злати беше диагностицирана с рак на гърдата 4ти стадий.

От там се започна и ходенето при различни лекари. Веднага се направи операция, за да се отстрани тумора, но разсейките не спираха да се появяват и да растат. Ходихме в София, при доц. д-р Трифонова, в Бургас при д-р Николов и д-р Спасов, но 2г и половина няма подобрение.

Лечението беше различно, в София правиха лъчетарапия и Xgeva, Kisqali и ribociclib. В Бургас продължихме същото лечение, както в София. След това с фулвестрант и зомета. След последния 5д скенер стана ясно, че има нови разсейки в черния дроб. В момента е в болница, за да бъде направена биопсия и да се назначи правилната химиотерапия.

Поддържаме връзка с проф. д-р Серхант Кескин от Истанбул. Имаме желанието да отидем на лечение при него, но нямаме финансовата възможност за лечение в Турция. Злати е прекрасен човек, борбена е и не се отказва да се бори! Тя е страхотна съпруга, майка и баба!

Молим Ви, Помогнете на Злати да се наслади на живота и да граби с пълни шепи от него! БЛАГОДАРИМ ВИ!

Hello, I am writing on behalf of my wife.

In 2022, we found out that she has, the now so prevalent disease, cancer. Zlati was diagnosed with stage 4 breast cancer.

From there the going to different doctors began. Surgery was immediately performed to remove the tumor, but the scars kept appearing and growing. We went to Sofia, to Assoc. Dr. Trifonova, in Burgas to Dr. Nikolov and Dr. Spasov, but 2 and a half years no improvement.

The treatment was different, in Sofia they did radiotherapy and Xgeva, Kisqali and ribociclib. In Burgas we continued the same treatment as in Sofia. Then with fulvestrant and zometa. After the last 5d scan it became clear that there were new dissections in the liver. He is now in hospital to have a biopsy and the right chemotherapy.

We are in contact with Prof Dr Serhant Keskin from Istanbul. We have the desire to go to him for treatment, but we do not have the financial ability to treat in Turkey. Zlati is a wonderful person, she is a fighter and does not give up fighting! She is a great wife, mother and grandmother!

Please help Zlati to enjoy life and grab full handfuls of it! THANK YOU!

See more

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.