Помощ за Боби Help for Bobby

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0
71 Donors
6507.84 EUR donated from 25565 EUR
Beneficiary
Божидар Бонев
End date
End after 251 days
Available amount
6507.27 EUR
Миглена Великова organizes a campaign for Божидар Бонев
End after 251 days
Available amount
6507.27 EUR

Новини за Боби 16.08.23г News for Bobby 16.08.23d

16th August 2023

Здравейте, приятели на Боби

С пълно сърце искаме да ви споделим последните новини за нашия малък боец, Боби. Той е в Турция, в центъра Рибем, където активно продължава с рехабилитацията си.

Рехабилитаторите са впечатлени от напредъка на Боби. Той вече стъпва по-сигурно и се справя по-добре с упражненията си. Вдъхновението му расте с всяка малка крачка напред.

С всяка изминала седмица той показва неоспорим напредък. Вече стъпва с по-голяма увереност, с усмивка, която не спира да расте. Неговата решителност и упоритост са вдъхновение за всички нас.

Но дори с тази невероятна воля за възстановяване, има моменти, в които имаме нужда от вашата подкрепа. Средствата се изразходват, а необходимостите продължават.

Вярваме, че всяко добро дело се разпространява като вдъхновение. Моля, споделете този призив с вашите приятели и близки, за да гарантираме, че Боби ще има всичко необходимо за своя път към възстановяване.

С вашата доброта и подкрепа, ние вярваме, че можем да преодолеем всяко предизвикателство. Нека с това ново начало направим различен живота на Боби и по-ярък.

Моля, споделете тази информация сред вашите познати. Всеки лев, всяка подкрепа има значение. Заедно можем да помогнем на Боби да се възстанови напълно и да продължи да се усмихва.

Благодарим ви за вашия принос и вяра в по-доброто.

Благодарим ви от сърце, че сте с нас в това пътуване към по-добро бъдеще за Боби.

Благодарим ви, че сте част от нашата история на борба и надежда.

 

Hello, friends of Bobby

It is with a full heart that we want to share with you the latest news about our little fighter, Bobby. He is in Turkey, at the Ribem Center, where he is actively continuing his rehabilitation.

The rehabilitators are impressed with Bobby's progress. He is now stepping more securely and doing better with his exercises. His inspiration grows with every small step forward.

With each passing week he shows undeniable progress. He now steps with more confidence, with a smile that won't stop growing. His determination and perseverance are an inspiration to us all.

But even with this incredible will to recover, there are times when we need your support. The resources are spent and the needs continue.

We believe that every good deed spreads like inspiration. Please share this appeal with your friends and family to ensure Bobby has everything he needs for his road to recovery.

With your kindness and support, we believe we can overcome any challenge. With this new beginning, let's make a difference in Bobby's life and make it brighter.

Please share this information with those you know. Every buck, every support makes a difference. Together we can help Bobby make a full recovery and keep smiling.

Thank you for your contribution and belief in better.

Thank you from the bottom of our hearts for being with us on this journey to a better future for Bobby.

Thank you for being a part of our story of struggle and hope.

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.

IMPORTANT: You can make donations on the platform regardless of the currency in your bank account.