All news for the campaign With love for animals

13th June 2024
Стефана Стоянова
Одобрено изплащане Approved repayment

Ще закупим за двете големи кучета таблетки за обезпаразитяване 💗🐾🙏 Много благодарим, защото за тях нямаше! We will purchase deworming tablets for the two big dogs 💗🐾🙏 Thank you so much because there were none for them!

34.99 EUR Paid amount to the beneficiary
0.61 EUR Transaction fee
7th June 2024
Стефана Стоянова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте! Благодарим на Теодор и на всички останали дарители! С тези парички ще купим поредната противопаразитна таблетка за повече килограми ,която да разделим на 6 кученца, защото паричките недостигат, а сезона на бълхи и кърлежи тепърва е разгара си. За поне още един месец ще имаме защита за тя... Hello! Thanks to Theodore and all the other donors! With this money we will buy another anti-parasitic tablet for more weight to divide into 6 puppies, because the money is short, and the season of fleas and ticks is just in full swing. For at least another month we will have protection for them. Ho...

21.09 EUR Paid amount to the beneficiary
0.61 EUR Transaction fee
13th May 2024
Стефана Стоянова
Лечение на куче Treatment of a dog

Благодаря от сърце ❤️ Thank you from the bottom of my heart ❤️

13th May 2024
Стефана Стоянова
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Здравейте! Паричките ги теглим за лечението на кученце с инфекции от ухапване на кърлежи. На 08.05 започна антибиотик. Днес е на допълнителни изследвания за проследяване на тромбоцитите и евентуално допълнителна терапия към антибиотика. По късно ще кача снимки с изследванията и лекарствата. Hello! We are withdrawing the money for the treatment of a puppy with tick bite infections. He started an antibiotic on 08.05. Today he is having further tests to monitor his platelets and possibly additional therapy to the antibiotic. I will upload pictures of the tests and meds later.

56.94 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee
7th April 2024
Стефана Стоянова
Ново набиране на средства за противопаразитни лекарства за летния сезон New fundraising for antiparasitic drugs for the summer season

Идва лято и за съжаление кърлежите и другите буби, които тормозят животинките също се събуждат и ще трябва да се справяме с тях, с ваша помощ, защото малко ни е трудно. Също така има и едно коте за кастрация, която обаче ще се случи след като то роди, защото в момента е бременно и предполагам,че до... Summer is coming and unfortunately the ticks and other bugs that harass the critters are also waking up and we will have to deal with them, with your help, because it's a bit difficult. We also have a kitten to spay, but that will happen after she gives birth because she is currently pregnant and I...

25th December 2023
Стефана Стоянова
Берта Berta

Казват хората,че по Коледа стават чудеса. Берта е новото ни приятелче. Дойде сама вкъщи. От къде е избягала, как и защо или някой я е пуснал вкъщи понеже знаят,че се грижа за животни - не знам. Ходихме на ветеринар, казаха ни, че е много стара, няма зъби и че най-вероятно са я използвали, за да ражд... People say that miracles happen at Christmas. Berta is our new friend. She came home alone. Where she ran away from, how and why or someone let her home because they know,that I take care of animals - I don't know. We went to the vet, they told us she was very old, had no teeth and that they probabl...

4th December 2023
Стефана Стоянова
Одобрено изплащане Approved repayment

Ще купувам одеала, за кучета, които живеят на двора, защото зимата вече дойде. Често трябва да се сменят, защото кучетата ги мокрят и калят, затова ще са ни нужни доста, както и материали за къщички, които правя от палети, защото имаме трима нови приятели 🙏❤️🐶 I'm going to buy blankets for the dogs that live in the yard because winter is here. They have to be changed often because the dogs get them wet and muddy, so we'll need a lot, and materials for the houses I'm making out of pallets because we have three new friends 🙏❤️🐶

103.56 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee
8th November 2023
Стефана Стоянова
Идва зима! Winter is coming!

Здравейте, Приятели! Отново казваме огромно благодаря на нашата приятелка Миглена и на всички дарители с огромни сърца от базара на Павел Андреев! 🙏❤️🙏 Зимата идва и на нас ще са ни нужни одеала, стари черги или дебели якета,кожуси , които ще застиламе на животните на двора. Когато вали и е кално ж... Hello, Friends! Again we say a huge thank you to our friend Miglena and to all the donors with huge hearts from Pavel Andreev's bazaar! 🙏❤️🙏 Winter is coming and we are going to need blankets, old rugs or thick jackets,coats , which we are going to drape over the animals in the yard. When it rains...

6th November 2023
Стефана Стоянова
Одобрено изплащане Approved repayment

Тегля сумата, за да купя две ваксини и малко храна 🙏❤️🍀 Благодарим много за жеста на добрите дарители, базара на Павел Андреев и целия колектив, който събира добрите хора ❤️ I'm withdrawing the money to buy two vaccines and some food 🙏❤️🍀 Thanks a lot for the gesture of the good donors, the bazaar of Pavel Andreev and the whole team that brings good people together ❤️

111.07 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee
20th October 2023
Стефана Стоянова
Одобрено изплащане Approved repayment

Благодаря ви много мили хора! Това за нас е много голям жест наистина 🙏 Едно чувалче гранули, но поне ни дава спокойствие, че няма да останем без храна ❤️ Thank you very much dear people! This is a very big gesture for us indeed 🙏 One bag of kibble, but at least it gives us peace of mind that we won't go without food ❤️

27.83 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee
19th October 2023
Стефана Стоянова
Одобрено изплащане Approved repayment

За консерви и витамини. For preserves and vitamins.

56.99 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee
8th September 2023
Стефана Стоянова
Кастрации 08.09.23г Castrations 08.09.23g

Здравейте! Кастрирахме още 3 женски кученца и една котка. Имахме малко забавяне, за котето, защото бебета още сучеха. Но вече проядоха и дори сме намерили дом за 3 от тях. Останаха ни двечки, за които също ще намерим дом. Консултирахме се за Чара (кученцето с краста) казаха ни, че наистина е много... Hello! We have spayed 3 more female puppies and one cat. We had a bit of a delay, for the kitten, because the babies were still suckling. But they have already fledged and we have even found homes for 3 of them. We have two kittens left that we will also find homes for. We consulted for Chara (the...