Сдружение за независимо българско кино 'TOMOVJUNIOR' събира бюджет за късометражен филм Association for Independent Bulgarian Cinema 'TOMOVJUNIOR' collects budget for a short film

Art, Culture and Society 0/0

Сдружение за независимо българско кино 'TOMOVJUNIOR' събира бюджет за късометражен филм Association for Independent Bulgarian Cinema 'TOMOVJUNIOR' collects budget for a short film

0 Donors
0 EUR donated from 6136 EUR
This campaign is over. Follow the News section to be informed about the news about it and the transactions (if they are missing, it means that the campaign has not yet been paid out).
End date
Finished
Available amount
0 EUR

Здравейте приятели. Сдружение за независимо българско кино 'TOMOVJUNIOR' събира бюджет в размер на 10 - 12 хиляди лева за новият си проект - късометражният филм "Хубавица".  

"Хубавица" ще бъде филм, почти без диалог с времетраене около 13 - 15 минути. Той ще бъде създаден по модела на немите филми на Чарли Чаплин и неговата основна цел е да въздейства емоционално върху зрителите, използвайки визуалните изразни средства на киното.      

Филмът разказва историята на млад, интелигентен и циничен джебчия, експерт в занаята си. Той ограбва безскрупулно жертвите си по рейсове, като вътрешно се надсмива на ситуацията. При последната си акция в един автобус, вижда момиче, което много харесва от пръв поглед. Бутва се "случайно" в нея и прибира портфейлът й. Останал сам с плячката от обира - 7-8 портмонета, той си разиграва театър, с който много се забавлява. В едното портмоне, в което познава красивото момиче от рейса по снимката на личната й карта, той намира нещо непредвидено и неочаквано. .         

Филмът е в процес на разработка. Има завършен сценарий и се работи по режисьорската книга. Повечето локации са определени и са избрани актьори за главните роли, оператор, гримьор и художник по костюмите. 

Сценарист и режисьор на филмът е Александър Томов - син 

Продуцент: Чарли Варийски

За повече информация и ако искате да подпомогнете проекта може да се свържете с основателят на сдружение за независимо българско кино 'TOMOVJUNIOR' - Александър Томов - син на телефон: 

0888 57 14 22

Или на работният му имейл:

[email protected]

Заповядайте и във Facebook групите на 'TOMOVJUNIOR

Официална Facebook група на сдружението: 

https://www.facebook.com/groups/417651609942440

Група за лично творчество на Александър Томов - син: 

https://www.facebook.com/groups/2648126518803854

Заповядайте и на онлайн гледане на последният късометражен филм на 'TOMOVJUNIOR' - 'Господ е мой пастир'. Филмът е черна комедия, а в ролите са Стефан Мавродиев, Калин Врачански и Мариана Крумова.

Линк за свободно гледане: 

https://www.youtube.com/watch?v=z6hn-DglaVA

 

С уважение: Александър Томов - син 

Hello friends. Association for independent Bulgarian cinema 'TOMOVJUNIOR' is collecting a budget of 10 - 12 thousand leva for its new project - the short film 'Hubaovitsa'.

"Khubavitsa" will be a film with almost no dialogue and a running time of about 13 - 15 minutes. It will be created on the model of Charlie Chaplin's silent films and its main goal is to have an emotional impact on the viewers using the visual means of cinema.

The film tells the story of a young, intelligent and cynical pickpocket who is an expert at his craft. He unscrupulously robs his victims on the run, inwardly mocking the situation. On his latest raid on a bus, he sees a girl he likes very much at first sight. He pushes himself "accidentally" into her and takes her wallet. Left alone with the loot from the robbery - 7-8 purses, he puts on a theatrical act which he has a lot of fun with. In one purse, in which he recognizes the beautiful girl from the flight by her photo ID, he finds something unforeseen and unexpected. .

The film is in development. There is a completed script and the director's book is being worked on. Most locations have been set and actors have been chosen for the lead roles, cinematographer, make-up artist and costume designer.

The writer and director of the film is Alexander Tomov - son of

Producer.

For more information and if you would like to support the project you can contact the founder of the association for independent Bulgarian cinema 'TOMOVJUNIOR' - Alexander Tomov - son by phone:

0888 57 14 22

Or to his work email:

[email protected]

You are also welcome to join the Facebook groups of 'TOMOVJUNIOR

Official Facebook group of the association:

https://www.facebook.com/groups/417651609942440

Alexander Tomov - son's personal creativity group:

https://www.facebook.com/groups/2648126518803854

You are also welcome to watch 'TOMOVJUNIOR's latest short film 'The Lord is my Shepherd' online. The film is a black comedy and the cast includes Stefan Mavrodiev, Kalin Vrachanski and Mariana Krumova.

Link for free viewing:

https://www.youtube.com/watch?v=z6hn-DglaVA

Sincerely.

See more

Easy to donate, news transparency and full trust in us

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.

Pending platform maintenance 22-06-2024 00:30 hours.