All news for the campaign Chance for Baby Joanna

5th January 2024
Бойка Сашова Тодорова is an organizer for a beneficiary Йоана Димитър Атанасова
Одобрено изплащане Approved repayment

Току що получихме оферта за виброжилетка, която да помага на Йоанчи да отлепя секретите от бялото си дробче, които се трупат от миналия януари и хронифицират, превръщайки се в постоянен източник на инфекции. Вярвам силно в силите на моето момиче да пребори затрудненията, пред които се изправи и н... We have just received an offer for a vibro vest to help Joanchi slough off the secretions from her lung that have been building up since last January and chronicling, becoming a constant source of infections. I have great faith in my girl's powers to overcome the difficulties she has faced and will...

3600 BGN Payment of invoice
1.2 BGN Transaction fee
4th January 2024
Бойка Сашова Тодорова is an organizer for a beneficiary Йоана Димитър Атанасова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте мили наши Дарители- Спасители! С Йоана искаме да ви пожелаем здрава, успешна и радостна да е новата 2024 г за вас ❤️ С Йоана успяхме да прекараме мирни празници у дома благодарение на вас, въпреки, че ни се наложи през декември още един кратък престой в болница. А сега е време да... Hello our dear Donor-Saviors! Joanna and I want to wish you a healthy, successful and joyful new year 2024 ❤️ Joanna and I were able to spend peaceful holidays at home thanks to you, even though we had to have another short hospital stay in December. And now it's time to get our little beauty som...

16972.3 BGN Payment of invoice
1.2 BGN Transaction fee
24th December 2023
Бойка Сашова Тодорова is an organizer for a beneficiary Йоана Димитър Атанасова
Весела Коледа от Йоана 🙏❤️🙏 25.12.23г Merry Christmas from Joanna 🙏❤️🙏 25.12.23d

Весела Коледа, приятели ❤️🙏❤️! На този свят празник на дома и семейството искам да ви пожелая всичката добрина, която носите в сърцата си, да се върне умножена при вас! Да са благословени домовете и семействата ви! Да ви е благодатен всеки ден! Да ви са спорни начинанията! Да сте здрави!  Моето пр... Merry Christmas, my friends ❤️🙏❤️! On this holy holiday of home and family, I want to wish you that all the goodness you carry in your hearts comes back to you multiplied! May your homes and families be blessed! May every day be blessed for you! May your endeavors be controversial! May you be healt...

4th December 2023
Бойка Сашова Тодорова is an organizer for a beneficiary Йоана Димитър Атанасова
Одобрено изплащане Approved repayment

Йоана продължава напред 🙏❤️🙏 Малката Йоана е у дома вече две седмици и кръвните показатели се стабилизират с отлични темпове. Дойде време да направим една малка крачка напред и да дадем ход на две важни за антиконвулсивната терапия изследвания. За наша радост за тях не е необходимо да пътуваме... Johanna continues to move forward 🙏❤️🙏 Little Johanna has been home for two weeks now and blood counts are stabilizing at an excellent pace. The time has come to take a small step forward and get two important anticonvulsive therapy tests underway. Thankfully we don't have to travel for them 🤞❤️🤞 Th...

1460 BGN Payment of invoice
1.2 BGN Transaction fee
20th November 2023
Бойка Сашова Тодорова is an organizer for a beneficiary Йоана Димитър Атанасова
У Дома 20.11.23г At Home 20.11.23

Здравейте Дарители с големи Сърца ❤️ Дойде ред да напиша и тези думи: Йоана си е у дома 🙏❤️🙏 По своя път малкото ми момиченце се изправи пред големи страдания и незаслужени изпитания, но не се предаде. 🥰🙏🥰 След успешната стъпка в новата болница и отделянето от апаратната вентилация, продължаваме... Hello Big Hearted Donors ❤️ It's my turn to write these words: Joanna is home 🙏❤️🙏 On her journey my little girl faced great suffering and undeserved trials, but she did not give up. 🥰🙏🥰 After a successful step into the new hospital and separation from the ventilator, we continue our journey to a...

8th November 2023
Бойка Сашова Тодорова is an organizer for a beneficiary Йоана Димитър Атанасова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте Дарители ❤️ Точно седмица след трансфера на Йоана, имаме и добра новина. Йоана е успешно екстубирана под зоркия надзор на специалистите в новата болница 🙏🤞🙏 Първите дни след един месец интубирана не са леки, но нашето смело момиченце отново ни направи изключително горди със смелостта... Hello Donors ❤️ Exactly one week after Joanna's transfer, we have good news. Joanna has been successfully extubated under the watchful eye of the specialists at the new hospital 🙏🤞🙏 The first days after a month intubated are not easy, but our brave little girl has once again made us extremely proud...

58800 BGN Payment of invoice
78.68 BGN Transaction fee
31st October 2023
Бойка Сашова Тодорова is an organizer for a beneficiary Йоана Димитър Атанасова
Новата болница The new hospital

Здравейте Дарители на Сила и Живот❤️ През последните няколко седмици не можахме да споделим подробности за малката Йоана. Болката и страховете ми са големи, но Йоана продължава смело своята неравностойна битка за живот. Състоянието на детето не се променяше в продължение на много дни и предприехм... Hello Power Donors and Живот❤️ Over the past few weeks we have not been able to share details about little Joanna. My pain and fears are great, but Johanna continues her unequal fight for life bravely. The child's condition did not change for many days and we took urgent measures to consult more...

30th October 2023
Бойка Сашова Тодорова is an organizer for a beneficiary Йоана Димитър Атанасова
Одобрено изплащане Approved repayment

Медицински разходи за интензивно грижи Medical costs for intensive care

47728.23 BGN Payment of invoice
68.9 BGN Transaction fee
30th October 2023
Бойка Сашова Тодорова is an organizer for a beneficiary Йоана Димитър Атанасова
Одобрено изплащане Approved repayment

Мили Дарители, В състоянието на Йоана се сблъскваме с тежък застой и в непрекъснати опити да и помогнем да се възстанови по- бързо, търсим различни консултации. Правим плащане в тази връзка. Изправени сме пред трудни решения, но вярата ни в нашето момиченце не отслабва. Отново благодарим за изкл... Dear Donors, We are facing a severe setback in Joanna's condition and in our continuous attempts to help her recover faster, we are seeking various consultations. We are making a payment in this regard. We are facing difficult decisions, but our faith in our little girl has not waned. Thank you agai...

19600 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
29th October 2023
Бойка Сашова Тодорова is an organizer for a beneficiary Йоана Димитър Атанасова
Интензивно Intensively

Изтърколи се още една тежка и дълга седмица на очакване и докато седя пред вратите на интензивното отделение, опитвайки се да насоча вярата и силата си към моето малко момиченце вътре, получавам по няколко думи на подкрепа от много хора, които не познавам лично.Благодаря ви, че правите всичко.Благод... Another hard and long week of waiting has rolled by and as I sit at the doors of the ICU trying to channel my faith and strength to my little girl inside, I get a few words of support from many people I don't know personally.Thank you for doing all you do.Thank you for having the courage to touch my...

22nd October 2023
Бойка Сашова Тодорова is an organizer for a beneficiary Йоана Димитър Атанасова
Рожден ден Birthday

Днес в интензивното отделение посрещнахме втория рожден ден на Йоана! Бъдете благословени всички вие наши дарители с големи сърца, които не спирате да вярвате и да се борите рамо до рамо с това смело дете, за да може да посрещне следващите си рождени дни още по- силна и да бъдат озарени от усмивка 🙏... Today in the intensive care unit we welcomed Joanna's second birthday!Be blessed all of you our big-hearted donors who keep believing and fighting side by side with this brave child so that she can face her next birthdays even stronger and be brightened by a smile 🙏❤️🙏

19th October 2023
Бойка Сашова Тодорова is an organizer for a beneficiary Йоана Димитър Атанасова
Продължаваме в интензивното We continue in the intensive

Здравейте Дарители ❤️🙏❤️Времето в интензивно отделение напредва и минутите на очакване разкъсват сърцето ми на милиард парченца.18 дни виждам малкото си момиченце да лежи в тази болнична стая интубирана и имам само няколко минутки да и кажа колко я обичам, колко сила и вдъхновение ми носи. Да и разк... Hello Donors ❤️🙏❤️The time in ICU is progressing and the minutes of waiting are tearing my heart into a billion pieces.18 days I see my little girl lying in this hospital room intubated and I only have a few minutes to tell her how much I love her, how much strength and inspiration she brings me.To...

Pending platform maintenance 22-06-2024 00:30 hours.