All news for the campaign A chance for life for Iliana

12th July 2024
Надка Нистерова is an organizer for a beneficiary Илияна Георгиева Нистерова
Одобрено изплащане Approved repayment

Прекрасни хора, имаме СПЕШНА молба към вас. Трудно е да търсиш пари, но когато се касае за живота ти избор друг нямаш. Заравяш глава в пясъка и молиш за помощ. На Илиянка и предстои третата вливка на химиотеряпията и плащане на наем за квартирата. За съжаление не ни достигат средствата и имаме п... Lovely people, we have an URGENT request for you. It's hard to look for money, but when it comes to your life you have no choice. You bury your head in the sand and ask for help. Ilianka is about to have her third infusion of chemotherapy and pay rent for her apartment. Unfortunately we are short of...

1800 EUR Payment of invoice
20 EUR Transaction fee
11th July 2024
Надка Нистерова is an organizer for a beneficiary Илияна Георгиева Нистерова
Спешна нужда от помощ Urgent need for help

Прекрасни хора, имаме СПЕШНА молба към вас. Трудно е да търсиш пари, но когато се касае за живота ти избор друг нямаш. Заравяш глава в пясъка и молиш за помощ. На Илиянка и предстои третата вливка на химиотеряпията и плащане на наем за квартирата. За съжаление не ни достигат средствата и имаме по-ма... Lovely people, we have an URGENT request for you. It's hard to look for money, but when it comes to your life you have no choice. You bury your head in the sand and beg for help. Ilianka is about to have her third infusion of chemotherapy and pay rent for her apartment. Unfortunately we are running...

7th July 2024
Надка Нистерова is an organizer for a beneficiary Илияна Георгиева Нистерова
Спешно да помогнем на Илияна Urgent help for Iliana

39 годишната Илияна Нистерова от Велинград има спешна нужда от всички НАС 💞 Както бяхме споделили след редица пропуски на български лекар Илияна заминава спешно за Турция. Рак на панкреаса чува съвсем неочаквано при посещение за преглед. Живота я поставя на колене и единственото, което и остава е да... 39 year old Iliana Nisterova from Velingrad is in urgent need of all of US 💞 As we had shared after a number of omissions of a Bulgarian doctor Iliana is going to Turkey urgently. She heard pancreatic cancer quite unexpectedly during a visit for a check-up. Life brings her to her knees and the only...

29th June 2024
Надка Нистерова is an organizer for a beneficiary Илияна Георгиева Нистерова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте прекрасни хора, Изисквам плащане за втората химиотерапия, която ми бе приложена днес, като останалите 600 евро заплатих с карта, защото тук нямах достатъчно средства. Моля ви не ме оставяйте. Нямам повече никакви средства, за да продължа лечението си, а не мога да се откажа. Бъдете... Hello lovely people, I require payment for the second chemotherapy that was administered to me today, I paid the remaining 600 euros by card because I did not have enough funds here. Please do not leave me. I don't have any more funds to continue my treatment and I can't give up. Be by my side 🙏...

1000 EUR Payment of invoice
20.46 EUR Transaction fee
20th June 2024
Надка Нистерова is an organizer for a beneficiary Илияна Георгиева Нистерова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте прекрасни хора, Не мога да опиша, колко съм щастлива, че ми помогнахте да събера сумата за генетичният тест, които трябваше да доплатя към болницата 🙏🏻 Моля ви не ме оставяйте 🙏🏻 Hi lovely people, I can't describe how happy I am that you helped me raise the amount for the genetic test that I had to pay extra towards the hospital 🙏🏻 Please don't let me down 🙏🏻

3700 EUR Payment of invoice
20.46 EUR Transaction fee
18th June 2024
Надка Нистерова is an organizer for a beneficiary Илияна Георгиева Нистерова
Искам да живея и да се боря I want to live and fight

Здравейте прекрасни хора 💞 Моята борба продължава и имам нужда от Вас и вашите добри сърца, за да победя 💞 Вече почти 20 дни изминаха откакто съм в Турция. За тези дни тук лекарите ми взеха биопсия, направиха много изследвания, минах през първата химиотерапия, а скоро ме очаква и втората. Изпратен е... Hello lovely people 💞 My struggle continues and I need you and your kind hearts to win 💞 It's been almost 20 days since I've been in Turkey. In these days here the doctors took a biopsy, did many tests, I went through the first chemotherapy and soon I will have the second one. I have also been sent...

13th June 2024
Надка Нистерова is an organizer for a beneficiary Илияна Георгиева Нистерова
Спешно имаме нужда от средства We urgently need funds

💞 Шанс за живот за Илияна от Велинград 💞 Борбата продължава… Борба за живот и за шанс да дочакаш и да изпълниш дните си със смисъл 🙏🏻 Илияна на 39 години, както знаете чува страшната диагноза рак на панкреаса преди малко повече от месец. С усилия пое по пътя на лечение в България, но това се оказа г... 💞 A chance for life for Iliyana from Velingrad 💞 The fight continues... Fight for life and for a chance to wait and fill your days with meaning 🙏🏻 Iliyana, 39 years old, as you know heard the terrible diagnosis of pancreatic cancer a little over a month ago. With effort she embarked on the path of t...

11th June 2024
Надка Нистерова is an organizer for a beneficiary Илияна Георгиева Нистерова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте прекрасни хора 💗 Изисквам плащане за започване на лечението ми, което според лекарите ще бъде много трудно и бавно, но АЗ не мисля да се отказвам. Ще се боря, ще се лекувам и ще живея 🌺 Единствено се моля да бъдете с мен и да ме подкрепите, за да мога да се лекувам. След като ми направ... Hi lovely people 💗 I require payment to start my treatment, which the doctors say will be very difficult and slow, but I am not giving up. I will fight, I will heal and I will live 🌺 I only pray that you will be with me and support me so I can heal. After I had a biopsy, five scans, spent a few days...

6800 EUR Payment of invoice
20.46 EUR Transaction fee
5th June 2024
Надка Нистерова is an organizer for a beneficiary Илияна Георгиева Нистерова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте добри хора 🙏🏻 Изискваме възстановяване на средствата платени за линейка, за да можем да имаме пари за хотел до излизане на резултатите и стартиране на лечението 🙏🏻 Моля ви не спирайте да ме подкрепяте 💝 Hello good people 🙏🏻 We are requesting reimbursement of the money paid for an ambulance so we can have money for a hotel until the results come out and treatment starts 🙏🏻 Please keep supporting me 💝

1534.13 EUR Refunded costs
0.61 EUR Transaction fee
3rd June 2024
Надка Нистерова is an organizer for a beneficiary Илияна Георгиева Нистерова
Илияна вече е в Турция Iliana is already in Turkey

Да чуеш на 39 години, че имаш рак на панкреаса в четвърти стадий без никакви симптоми преди това е доста голям шок. Мечтите ти за живота се разбиват пред теб на малки парчета и всичко вече изглежда толкова сиво и безмислено, че трудно можеш да намериш сили да се бориш и продължиш 🥺 След операцията н... To hear at 39 that you have stage four pancreatic cancer with no symptoms beforehand is quite a shock. Your dreams of life are shattered in front of you into small pieces and everything now seems so grey and meaningless that you can hardly find the strength to fight and go on 🥺 After Iliana's surger...

3rd June 2024
Надка Нистерова is an organizer for a beneficiary Илияна Георгиева Нистерова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте прекрасни хора, Изисквам плащане за престой в болница Мемориал. Заминавам тази нощ по спешност, защото получих възпаление на раната от операцията и съм със нечовешки болки от два дни. Тук освен промивка на раната не ми предложиха нищо друго, а аз искам да се боря за живота си. Моля ви н... Hi lovely people, I require payment for a stay at Memorial Hospital. I'm leaving tonight on an emergency because I got an inflamed wound from the surgery and I've been in inhuman pain for two days. They didn't offer me anything here except a wound flush and I want to fight for my life. Please don't...

8000 EUR Payment of invoice
20.46 EUR Transaction fee