Шанс за живот за Илияна A chance for life for Iliana

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0
765 Donors
17304.03 EUR donated from 51129 EUR
Beneficiary
Илияна Георгиева Нистерова
End date
End after 104 days
Available amount
927.05 EUR
Надка Нистерова organizes a campaign for Илияна Георгиева Нистерова
End after 104 days
Available amount
927.05 EUR

Илияна вече е в Турция Iliana is already in Turkey

3rd June 2024

Да чуеш на 39 години, че имаш рак на панкреаса в четвърти стадий без никакви симптоми преди това е доста голям шок. Мечтите ти за живота се разбиват пред теб на малки парчета и всичко вече изглежда толкова сиво и безмислено, че трудно можеш да намериш сили да се бориш и продължиш 🥺 След операцията на Илияна в България тя получи силно възпаление на раната и нетърпими болки, което наложи спешно заминаване за Турция. На 31 Май в полунощ с линейка и медицински екип Илияна пое по нов път, за да намери спасението си. На 1 Юни в 9 сутринта вече беше приета в болница Мемориал в Истанбул, където бяха направени пълни кръвни изследвания, беше прегледана раната и предприети действие за възпалението, взеха биопсия и направиха ЕКГ, като подготовка за поставяне на подкожен порт днес. Очакваме възпалението да се успокой, за да може да се направи и пет скенер. Всички резултати очакваме до няколко дни, а след това ще бъде изготвен протокола за лечение. Преди заминаването болницата изиска депозит, който платихме от събраните средства в Фондация Павел Андреев. Сумата беше на стойност 8000 евро. Разходите, които ни очакват няма да бъдат никак малко, за това ви молим да продължим заедно да помагаме на един млад човек 💗 Молим ви споделете, дарете и подкрепете Илияна 💗

To hear at 39 that you have stage four pancreatic cancer with no symptoms beforehand is quite a shock. Your dreams of life are shattered in front of you into small pieces and everything now seems so grey and meaningless that you can hardly find the strength to fight and go on 🥺 After Iliana's surgery in Bulgaria, she got severe inflammation of the wound and intolerable pain, which made it necessary to leave urgently for Turkey. On 31 May at midnight, with an ambulance and medical team, Iliana set off on a new path to find her salvation. On 1 June at 9am she was already admitted to Memorial Hospital in Istanbul, where full blood tests were done, the wound was examined and action taken for the inflammation, a biopsy was taken and an ECG was performed in preparation for the insertion of a subcutaneous port today. We are waiting for the inflammation to calm down so a pet scan can be done. We expect all the results in a few days, and then the treatment protocol will be drawn up. Before departure the hospital required a deposit, which we paid from the funds raised at the Pavel Andreev Foundation. The amount was worth 8000 euros. The costs that await us will not be small at all, so we ask you to continue together to help a young man 💗 Please share, donate and support Iliana 💗

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.