Шанс за Павел A chance for Paul

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0
1398 Donors
50379.13 EUR donated from 102258 EUR
Beneficiary
Павел Георгиев Благоев
End date
End after 21 hours
Available amount
0 EUR
Лидия Трайкова organizes a campaign for Павел Георгиев Благоев
End after 21 hours
Available amount
0 EUR

Нямаме време, спешно трябва да се реагира!!! We have no time, we urgently need to react!!!

18th March 2024

Мили хора, драги дарители, скъпи приятели и мили познати.

Една част от трудния път на лечението на коварната болест "рак" е извървяна.

Операцията мина, туморът е отстранен, но онкологът назначи шокиращо скъпи, четири на брой химиотерапии, които плюс минус тъй като цената им варира от дозировката на определени медикамент в зависимост от реакцията на тялото да Павел, ще излязат около 40 000 хиляди евро по последна информация от болницата.

Сумата е стряскаща след всички похарчени средства до момента. Всички сме притеснени за това как ще се справим. Със свито сърце, отново се обръщаме към всички вас, защото спешно се нуждаем от тези средства, за да може усилията ни до тук да не се окажат напразни, за да можем да победим коварната болест и Павел да продължи пълноценно да живее, да споделя добрината си със семейството си и всички хора които го познават, защото всеки който познава Павел, знае какво огромно сърце има той, всеки който го познава знае той самият на колко много хора е помагал при всяка възможност, той е от онези хора на които можеш да разчиташ винаги, по всяко време и навсякъде.

Обръщам се към човечността, съчувствието и съпричастността у всеки един от вас който ще прочете новината до тук, моля Ви станете част от надеждата, дарете или споделете този пост, кой с каквото може, ние сме Ви благодарни с цялото си същество за всяко предприето действие от ваша страна.

Бъдете благословени. БлагоДарим.

Dear people, dear donors, dear friends and dear acquaintances.

One part of the difficult road of curing the insidious disease "cancer" has been walked.

The surgery went through, the tumor was removed, but the oncologist ordered shockingly expensive, four chemotherapy treatments, which plus or minus as their cost varies from the dosage of a certain medication depending on the body's reaction to Paul, will come out to about 40,000 thousand euros according to the latest information from the hospital.

The amount is startling after all the money spent so far. We are all worried about how we will cope. With a broken heart, we turn again to all of you, because we urgently need these funds so that our efforts so far will not prove in vain, so that we can defeat the insidious disease and Paul can continue to live fully, to share his goodness with his family and all the people who know him, because everyone who knows Paul knows what a huge heart he has, everyone who knows him knows himself how many people he has helped at every opportunity, he is one of those people you can count on anytime, anywhere.

I appeal to the humanity, compassion and empathy in each and every one of you who will read the news up to here, please become part of the hope, donate or share this post, whoever with whatever you can, we are grateful with all our being for every action taken on your part.

Be blessed. ThankYou.

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.