Шанс за Павел A chance for Paul

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0
1398 Donors
50379.13 EUR donated from 102258 EUR
This campaign is over. Follow the News section to be informed about the news about it and the transactions (if they are missing, it means that the campaign has not yet been paid out).
Beneficiary
Павел Георгиев Благоев
End date
Finished
Available amount
0 EUR
Лидия Трайкова organizes a campaign for Павел Георгиев Благоев
Finished
Available amount
0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

7th March 2024
Качвам в онлайн пространството една част от касовите бележки за храна, лекарства, консумативи и транспорт свързани с петнадесетдневният престой на Павел и съпругата му Милена в Истанбул по време на процедурите по лъчетерапия. Кракът на Павел реагира остро на лъчетерапиите като се поду и стана твърд като камък. Това затруднява доста движението и ходенето му. Усещането на крайника е като изтръпнало и той е много чувствителен при докосване. Лекарите специалисти от отделението ни казах, че туморът намалява, въпреки че кракът изглежда страшно подут. Операцията е назначена за 14ти Март, и Павел трябва още на 13ти отново да е в Истанбул за да може да му се направят всички необходими изследвания свързани с упойката и самата операция, защото той има много алергии. Сегашното състояние на Павел е стабилно, въпреки че изтощеният му от облъчванията организъм започна да реагира с бързо разваляне и разклащане на зъбите му. Надяваме се това да се по-добри, за да може да се храни пълноценно. Edit от администратор: От изисканите за възстановяване средства са изплатени само тези, които са относими към нуждите на кампанията, съласно Общите условия на платформата I am uploading online a portion of the receipts for food, medicine, supplies, and transportation related to Paul and his wife Milena's fifteen-day stay in Istanbul during radiation treatments. Paul's leg reacted acutely to the radiation treatments by swelling and becoming as hard as a rock. This made it very difficult for him to move and walk. The limb feels like it is numb and he is very sensitive to touch. The specialist doctors on the ward have told us that the tumour is getting smaller, although the leg looks terribly swollen. The operation is scheduled for the 14th of March, and Paul has to be back in Istanbul on the 13th so he can have all the necessary tests related to the anaesthetic and the operation itself, because he has a lot of allergies. Paul's current condition is stable, although his body, exhausted from the radiation, has started to react with rapid decay and wobbling of his teeth. We hope this will get better so that he can eat a full diet. Edit by admin: Of the funds requested for reimbursement, only those that are relevant to the needs of the campaign have been paid, according to the Terms and Conditions of the platform
See more
2705.11 BGN Refunded costs
1.2 BGN Transaction fee

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.