Щастливо бъдеще за Ивон A happy future for Yvonne

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0
163 Donors
4463.35 EUR donated from 22282 EUR
Beneficiary
Ивон Павлова Иванова
End date
End after 11 days
Available amount
2169.03 EUR
Пенка Кондузова organizes a campaign for Ивон Павлова Иванова
End after 11 days
Available amount
2169.03 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

27th February 2024
Здравейте, скъпи дарители! Радвам се да ви споделя, че сумата за операцията е събрана!😊 На 08.03.2024г. ще пътуваме към Виена. Датата на операцията е 12.03.2024г. На 11.03. ще постъпим в болницата за изследвания. Вълнението е голямо! Изискваната сума е за самолетни билети до Виена. 🧡💜❤️ Всички средства, които са събрани над посочената сума, ще бъдат използвани за рехабилитация, престой, пътни и преводачески услуги. Благодарим на всички, които се включиха и ни подкрепят в нашата битка! 💐Радвам се, че тази кауза обедини толкова много хора, които показаха на света, че доброто, смелостта и топлината съществуват! Респект!❤️ Благодарим ви безкрайно! Ивон е щастлива и ви благодари! 🥰 Hello, dear donors! I am happy to share with you that the amount for the surgery has been collected!😊 On 08.03.2024 we will travel to Vienna. The surgery date is 12.03.2024. On 11.03. we will enter the hospital for tests. The required amount is for airfare to Vienna. 🧡💜❤️ All funds raised above the stated amount will be used for rehabilitation, accommodation, travel and translation services. Thank you to everyone who has joined and supported us in our fight! 💐I am glad that this cause has brought together so many people who have shown the world that kindness, courage and warmth exist! Respect!❤️ Thank you endlessly! Yvonne is happy and thanks you! 🥰
1023.56 BGN Refunded costs
1.2 BGN Transaction fee

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.