All news for the campaign Urgent need for logistics of hardly mobile

16th June 2024
Антонио Димитров
Хорската добрина лекува душата! Усетих го! Choral goodness heals the soul! I felt it!

https://clinica.bg/23184-da-ne-se-uplashish-ot-stenata- копирай и прочети една от моите истории! - Помагал съм, и ще продължа да го правя за което не търся благодарност, и поклони! ЕТО ЧЕ АЗ САМИЯ ИМАМ НУЖДА ОТ МАЛКО ПОДКРЕПА СЕГА! МОЛЯ ОТДЕЛЕТЕ ПО ЕДНО КАФЕ ЗА ДРЕНИЕ! МАЛКО МИ ТРЯБВА ОЩЕ ЗА ДА УСПЕ... https://clinica.bg/23184-da-ne-se-uplashish-ot-stenata- copy and read one of my stories! - I have helped, and will continue to do so for which I seek no thanks, and take a bow! HERE'S TO NEEDING A LITTLE SUPPORT MYSELF NOW! PLEASE TAKE A COFFEE FOR A DRINK! I NEED A LITTLE MORE TO SUCCEED! I LOVE PE...

15th June 2024
Антонио Димитров
Одобрено изплащане Approved repayment

Заплащане на част от остатък за МПС Payment of part of the balance for the motor vehicle

536.95 EUR Paid amount to the beneficiary
0.61 EUR Transaction fee
13th June 2024
Антонио Димитров
Одобрено изплащане Approved repayment

Намерих необходимото ми на разсрочено плащане, сума необходима за първа вноска!! Тъй като е на вноски цената малко се завиши за това ще увелича малко целевата сума на даренията! I found what I needed in installments, the amount needed for the first installment!! Since it is in installments the price went up a bit so I will increase the target amount of donations a bit!

230.12 EUR Paid amount to the beneficiary
0.61 EUR Transaction fee
12th June 2024
Антонио Димитров
Признателен съм на всички Ви I am grateful to all of you

Благодаря Ви! Макар че трябва търпение за подобна кампания, аз съм оптимист! Има напредък в намирането на МПС на вноски за пет месеца Х450 лв. Имах кола, продадох я миналата година да мога да се лекувам! Вярвайте помагал съм, и помагам и до ден днешен! Това съм аз! ПРОЧЕТИ тук➡️⬇️ https://clinica.bg... Thank you! Although you need patience for such a campaign, I am optimistic! There has been progress in finding vehicles in five month installments X £450. I had a car, sold it last year so I could treat myself! Believe I helped, and help to this day! This is me! READ тук➡️⬇️ https://clinica.bg/23184...

11th June 2024
Антонио Димитров
Одобрено изплащане Approved repayment

капаро за транспорт авто kaparo for auto transport

76.71 EUR Paid amount to the beneficiary
0.61 EUR Transaction fee
10th June 2024
Антонио Димитров
Простосмъртен и незабележим! Simple and inconspicuous!

Скъпи хора, много ми се иска да бъда отново като Вас, работещ, активен, спортуващ, със социален живот! Няма как да седна на метростанция Сердика и да прося! За 30 месеца съм похарчил над 36 хиляди лева лични средства за лечение, междувременно почина и майка, с много усилия я погребах! Колата съм си... Dear people, I would love to be like you again, working, active, playing sports, with a social life! There is no way I can sit at Serdika metro station and beg! For 30 months I have spent over 36 thousand leva of personal funds for treatment, in the meantime my mother died, I buried her with great e...

8th June 2024
Антонио Димитров
ВЯРА В ДОБРОТО🙏 FAITH IN GOODNESS🙏

С ТЕЛК, УСЛОЖНЕН ДИАБЕТ, БОЛКИ, ХОББ, СН, БН, ГУША, НЕЗАРАСТВАЩИ РАНИ, НЕ ИЗЛИЗАЩ ПОЧТИ ОТ ДОМА СИ/ само в краен случай/, НЕПОСИЛНИ ТАКСИТА, НЕПОСИЛНИ ЦЕНИ ЗА ДОСТАВЧИЦИ! АБДИКИРАЛА ДЪРЖАВА! ОТ ДНЕС И НОВИ БОЛЕЖКИ НА НОВИ МЕСТА! САМ! АКО РЕШИТЕ ПОМОГНЕТЕ МИ! НА 56 Г. СЪМ ИСКАМ ДА ЗАКРЕПНА И ДА РАБ... with disability, complicated disability, pain, COPD, HF, BP, GUSH, INCURRENT DISEASE, not leaving home / only in extreme cases /, INSANE FEES, INSANE SUPPLIER PRICES! ABDICATED STATE! FROM TODAY AND NEW DISEASES IN NEW PLACES! ALONE! IF YOU DECIDE HELP ME! 56 YEARS OLD. I'M WILLING TO WORK ! I NEED...

8th June 2024
Антонио Димитров
Одобрено изплащане Approved repayment

Първоначална вноска Down payment

102.28 EUR Paid amount to the beneficiary
0.61 EUR Transaction fee
5th June 2024
Антонио Димитров
ЖИВИЯТ ЖИВОТ, АГОНИЯТА КАТО ЧАСТ ОТ НЕГО💰 LIVING LIFE, AGONY AS A PART OF IT💰

Добри, лоши, или както и да се определяме на всеки от нас живота е скъп! Хомо сапиенс, или непоносимостта ни един към друг! Парите,Парите,Парите💰💰💰 Ако сте минали по пътеката ми... да Ви убедя! Да казвам че съм инвалид, безмислено! Състрадание-химера! Доброта-мираж! Но... спасението на давещия се... Good, bad, or however we define ourselves we all hold life dear! Homo sapiens, or our intolerance for each other! Money,Money,Money💰💰💰 If you have walked my path... let me convince you! To say I'm disabled, pointless! Compassion-chimera! Kindness-myrage! But... the salvation of the drowning is.........

4th June 2024
Антонио Димитров
ЕДИН ОТ НЕВИДИМИТЕ! ONE OF THE INVISIBLE!

Приятели, познати, и непознати! Ако смятате че е хуманно, човешко, християнско, дарете ми шанс да поживея още! Тежко ми е заболяването, болки денонощни във всички стави, кървящи и незарастващи рани хронично! Пенсия 549 лв. Все още вярвам в доброто, и не съм паднал духом! Във Ваши ръце съм за да живе... Friends, acquaintances, and strangers! If you think it is humane, human, Christian, give me a chance to live more! My illness is severe, pain around the clock in all joints, bleeding and non-healing wounds chronically! Pension 549 lv. I still believe in the good, and have not fallen in spirit! I am...

3rd June 2024
Антонио Димитров
Живот в зависимост! Life in dependence!

Обръщам се към Вас хората с молба! Зависим съм! Зависим съм от това да се придвижвам, да се лекувам, да водя някакъв социален живот! Да не моля всекидневно някой хайде ходи до аптеката, купи ми хляб, закарай ме на лекар и т.н, просто за ежедневните нужди! Рухвам психически, сринат и физически... кра... I appeal to you people with a request! I am addicted! I am dependent on getting around, getting treatment, having a social life! Don't ask everyday someone come go to the pharmacy, buy me bread, take me to the doctor, etc, just for the daily needs! I collapse mentally, collapse physically... the end...