В подкрепа за Силвия In support of Sylvia

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

В подкрепа за Силвия In support of Sylvia

837 Donors
70820.01 EUR donated from 81807 EUR
This campaign is over. Follow the News section to be informed about the news about it and the transactions (if they are missing, it means that the campaign has not yet been paid out).
End date
Finished
Available amount
51.77 EUR

Здравейте, мили дарители!

Казвам се Силвия и имам нужда от Вашата помощ, за да мога да преборя рака и да се върна към призванието си на учител по математика.

Не съм си и представяла, че ще изпадна в подобна ситуация, но за жалост последните 5 месеца от моя живот са отдадени изцяло на борбата с рака на гърдата.

Всичко започна в края на месец август 2022 г., когато след преглед при мамолог бях насочена към хирург за биопсия. Поради една или друга причина резултатите се забавиха с повече от месец, което доведе до бързо разрастване на тумора и обхващане на лимфните възли. И така на 10 октомври 2022 г. ми беше съобщено, че туморът ми е злокачествен и първо ще е необходим скенер, който най-рано може да бъде направен на 22 октомври 2022 г. Не ми беше дадена ясна информация как ще протече самото лечение. Единствено бях информирана, че може първо да ме оперират, но има вариант и за химиотерапия.

Тъй като бях много притеснена, усещайки как туморът расте с всеки изминал ден, а и болките се засилват, трябваше бързо да потърся второ мнение. От мои познати и приятели бях посъветвана да се обърна към клиника в Турция. След като веднага ми беше направен преглед и ПЕТ скенер, лекуващият лекар ми съобщи, че много бързо трябва да започна лечението, защото туморът е агресивен.Тук не ставаше въпрос за дни, а за часове, преди да имам разсейки на други места по тялото. След четири ударни химиотерапии и след като излязоха резултатите на биопсията в Турция, в началото на месец януари лечението ми беше променено с нова химиотерапия, като се добавиха и така наречените “умни” лекарства.

До този момент с помощта на семейството ми успяхме да се справим с една част от сумата, но за съжаление се оказа, че останалата сума ще бъде непосилна за нас. Лечението ми ще включва поддържаща терапия от ”умни” лекарства и за жалост ще продължи по-дълго от очакваното. Към този момент имам оферта за оставащата част от лечението, която възлиза на приблизително 120 000 лв.

Надеждата ми е да се преборя с тази коварна болест и да се върна към това, което обичам и правя с голямо удоволствие. Отдала съм живота си на това да бъда преподавател по математика и мечтая да се върна възможно най-бързо в класната стая!

Благодаря от сърце на всеки, отзовал се на моя зов за помощ! Желая здраве на Вас и Вашите семейства!

 

С уважение,

Силвия

 

Hello, dear donors!

My name is Sylvia and I need your help so I can beat cancer and return to my vocation as a math teacher.

I never imagined that I would be in this situation, but unfortunately the last 5 months of my life have been dedicated entirely to fighting breast cancer.

It all started at the end of August 2022 when, after a check-up with a mammologist, I was referred to a surgeon for a biopsy. For one reason or another, the results were delayed for over a month, which led to rapid tumor growth and lymph node involvement. So on October 10, 2022, I was informed that my tumor was malignant and would need a scan first, which could be done on October 22, 2022 at the earliest. I was not given clear information on how the treatment itself would proceed. I was only informed that I may have surgery first, but chemotherapy is an option.

As I was very worried, feeling the tumour growing every day and the pain increasing, I had to seek a second opinion quickly. I was advised by my friends and acquaintances to go to a clinic in Turkey. After an immediate examination and PET scan, the doctor told me that I needed to start treatment very quickly because the tumor was aggressive.It was not a matter of days here, but hours before I had spread elsewhere in my body. After four chemotherapy shots and after the biopsy results came out in Turkey, my treatment was changed in early January with new chemotherapy and the addition of so-called "smart" drugs.

By this point, with the help of my family, we had managed to manage a fraction of the amount, but unfortunately it appeared that the remaining amount would be prohibitive for us. My treatment will involve maintenance therapy of "smart" drugs and unfortunately will last longer than expected. At this time I have an offer for the remaining part of the treatment which is approximately £120,000.

My hope is to beat this insidious disease and get back to doing what I love and enjoy doing. I have dedicated my life to being a maths teacher and dream of getting back into the classroom as soon as possible!

Thank you from the bottom of my heart to everyone who answered my call for help! I wish health to you and your families!

Sincerely,

Sylvia

See more
News
3rd January 2024
Силвия Стоянова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, мили дарители! Честита Нова година! Нека да е здрава, мирна и вдъхновяваща за всички ни! Радвайте се и ценете всеки ден прекаран с близк... Hello, dear donors! Happy New Year! May it be healthy, peaceful and inspiring for all of us! At the end of the week, on the 6th of January, I will t...
3822.16 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
12th December 2023
Силвия Стоянова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, мили дарители! Пиша с кратка информация за лечението ми и изискване за пращане на пореден курс от таргетна терапия. Лечението ми върви... Hello, dear donors! I am writing with brief information about my treatment and a request to send another course of Target Therapy. My treatment is goi...
5292 BGN Payment of invoice
 
20th November 2023
Силвия Стоянова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, мили дарители! В края на седмицата на 25 ноември предстои да мина пореден курс от таргетна терапия - "умни" лекарства. Ето защо е нео... Hello, dear donors! At the end of the week of November 25 I am going to take another course of target therapy - "smart" drugs. Therefore it is neces...
5292 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.

IMPORTANT: You can make donations on the platform regardless of the currency in your bank account.