Заедно за Ангелина Together for Angelina

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Заедно за Ангелина Together for Angelina

23 Donors
647.88 EUR donated from 75000 EUR
Beneficiary
Ангелина Дойчева Михалева
End date
End after 13 days
Available amount
647.88 EUR
Ангелина Михалева organizes a campaign for Ангелина Дойчева Михалева
End after 13 days
Available amount
647.88 EUR

Здравейте , мили и добри хора !

Казвам се Ангелина на 52 годни . На 28.02.2023 Ми поставиха диагнозата рак ! Имах назначено лечение по здравна каса ,но до сега не ми подейства ,а напротив състоянието ми се влоши ! След лечението в България няма резултати и се нуждая от средства за нови скъпоструващи изследвания и лечение!

Спешно и незабавно се нуждая от средства за да може да ми направят прегледи и изследвания , които здравната каса не покрива . Тези изследвания са много спешни и важни , защото ще определят точното лечение за мен ! Заболяването , изисква непрекъснато медицинско лечение и грижа.

Обръщам се към , вас защото нямам финансова възможност и лечението е непосилно за мен и семейството ми ! Но вярвам, че заедно можем да преодолеем трудностите и да се борим за живота и здравето. Вашата подкрепа и дарения са ключът към моето изцеление. Вярвам в силата на общността и във възможността ни да направим промяна в живота на човек. Вашето дарение не само ще помогне за моето лечение, но и ще ми даде надежда и вяра за бъдещето. Нека се обединим в тази борба и да превърнем болестта в победа!

Всяка дарена сума е стъпка напред ! Благодаря ви, че сте тук за мен в този труден момент. Вашата подкрепа е ценна и означава много за мен. За това апелирам и моля за вашата помощ и подкрепа ! Вярвам , че с Божията сила и вашата подкрепа ще успея да се преборя ! Моля помогнете ми да си върна нормалният начин на живот !

Hello , kind and good people !

My name is Angelina 52 years old . On 28.02.2023 I was diagnosed with cancer ! I had a health insurance treatment , but so far it did not work , on the contrary my condition worsened ! After the treatment in Bulgaria there are no results and I need funds for new expensive tests and treatment !

I urgently and immediately need funds to be able to do examinations and tests , which the health insurance does not cover . These examinations are very urgent and important because they will determine the right treatment for me ! The disease , requires continuous medical treatment and care.

I turn to you because I have no financial possibility and the treatment is unaffordable for me and my family ! But I believe that together we can overcome the difficulties and fight for life and health. Your support and donations are the key to my healing. I believe in the power of community and our ability to make a difference in a person's life. Your donation will not only help with my treatment, but will give me hope and faith for the future. Let's unite in this fight and turn illness into victory!

Every amount donated is a step forward ! Thank you for being here for me in this difficult time. Your support is valuable and means a lot to me. For this I appeal and ask for your help and support ! I believe that with God's power and your support I will be able to fight ! Please help me to get my normal life back !

See more
News
11th June 2024
Ангелина Михалева organizes a campaign for Ангелина Дойчева Михалева
СПЕШНО НЕКА СПАСИМ ЖИВОТА НА АНГЕЛИНА‼️СПОДЕЛЯЙТЕ МОЛЯ! URGENTLY LET'S SAVE АНГЕЛИНА‼️СПОДЕЛЯЙТЕ LIVES PLEASE!
‼️СПОДЕЛЕТЕ СПЕШНО МОЛЯ‼️😭😭😭На 07.06.24г.Отново се подложих на поредна нова химиотерапия тук в БГ,защото не можах да тръгна за Турция поради липса на... ‼️СПОДЕЛЕТЕ URGENTLY МОЛЯ‼️😭😭😭On 07.06.24 I had another new chemotherapy here in BG because I could not go to Turkey due to lack of funds , although t...
 
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.