All news for the campaign Together for Angelina

11th June 2024
Ангелина Михалева is an organizer for a beneficiary Ангелина Дойчева Михалева
СПЕШНО НЕКА СПАСИМ ЖИВОТА НА АНГЕЛИНА‼️СПОДЕЛЯЙТЕ МОЛЯ! URGENTLY LET'S SAVE АНГЕЛИНА‼️СПОДЕЛЯЙТЕ LIVES PLEASE!

‼️СПОДЕЛЕТЕ СПЕШНО МОЛЯ‼️😭😭😭На 07.06.24г.Отново се подложих на поредна нова химиотерапия тук в БГ,защото не можах да тръгна за Турция поради липса на средства ,въпреки че предните химиотерапии не дадоха никакъв положителен резултат отново се подложих а стана по-зле.В момента съм с невропатия и части... ‼️СПОДЕЛЕТЕ URGENTLY МОЛЯ‼️😭😭😭On 07.06.24 I had another new chemotherapy here in BG because I could not go to Turkey due to lack of funds , although the previous chemotherapies did not give any positive result I had again and it got worse.Currently I have neuropathy and partial paresis of my right l...