Together for Georgi Pescherski Together for Georgi Pescherski

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Together for Georgi Pescherski Together for Georgi Pescherski

1502 Donors
48044.48 EUR donated from 153388 EUR
Beneficiary
Георги Пещерски
End date
End after 12 days
Available amount
747.86 EUR
Георги Пещерски organizes a campaign for Георги Пещерски
End after 12 days
Available amount
747.86 EUR

Здравейте, мили хора!

Казвам се Георги Пещерски на 36г. и съм диaгностициран с остра лимфобластна левкемия. Обръщам се към Вас с молба за помощ в събирането на средства за лечението ми в Турция. 

Истината, е че никой не е подготвен за това и никой не вярва, че ще има нужда от помощ, но ето, че сега аз изпращам моя зов към вас.

Преди 6 месеца, се роди нашата прекрасна дъщеря Мария, но щастието ни беше застигнато от тежката диагноза. 
Всичко започна април 2023г., когато се разболях, но за мен това беше просто поредния вирус. Времето минаваше, а аз се чувствах все по-зле - отпадналост, главоболие, болки в ставите, за 10 дена свалих 20 кг. Всички тези симптоми ме принудиха да се консултирам с лекар. 
Бях приет в хематологичното отделение във ВМИ гр.Пловдив. След направените кръвни изследвания, се установи, че имам по-сериозен проблем. Беше ми взета биопсия и изпратена в  СБАЛХЗ гр.София. Последваха най-дългите и мъчителни 21 дни, в които всеки ден се молехме резултатите да са добри и всичко да е просто една огромна грешка.

След 21 дни чакане, диагнозата се потвърди - лимфобластна левкемия.  Заминахме за Турция, където да потърсим второ мнение. На следващия ден вече бяхме в болница GAZIOSMANPASHA гр.Истанбул. Повториха всички изследвания и след по-малко от 36 часа, резултатите бяха излезнали, а диагнозата потвърдена. 

За съжаление, сумата за лечението е непосилна за нашето семейство и въпреки огромната помощ от семейството и приятелите ни, имаме нужда и от Вашата помощ. 
Офертата за лечението е 100 000 евро. Затова ви молим за вашата помощ и подкрепа. Вярваме, че заедно може да се справим и съберем необходимата сума. 

Благодаря на всички, които ще лишат себе си, децата си и семейството си, за да помогнат на нашето да остане цяло и аз да бъда пълноценен баща и съпруг.

Благодаря Ви от сърце, че сте до нас! ❤️ 

Hello, dear people!

My name is George Peschersky, 36 years old, and I have been diagnosed with acute lymphoblastic leukemia. I am appealing to you for help in raising funds for my treatment in Turkey.

The truth is that no one is prepared for this and no one believes they will need help, but here I am now sending my call to you.

6 months ago, our beautiful daughter Maria was born, but our happiness was overtaken by the grave diagnosis.
It all started April 2023 when I got sick, but for me it was just another virus. Time passed and I felt worse and worse - fatigue, headaches, joint pain, I lost 20 kg in 10 days. All these symptoms forced me to consult a doctor.
I was admitted to the hematology department at the University Hospital in Plovdiv. After the blood tests, it was found that I had a more serious problem. A biopsy was taken and I was sent to the Hospital of Hematology in Sofia. What followed was the longest and most excruciating 21 days, during which we prayed every day that the results would be good and that everything would just be a huge mistake.

After 21 days of waiting, the diagnosis was confirmed - lymphoblastic leukemia. We went to Turkey to seek a second opinion. The next day we were already in GAZIOSMANPASHA hospital in Istanbul. They repeated all the tests and in less than 36 hours, the results were out and the diagnosis confirmed.

Unfortunately, the amount of money for the treatment is unaffordable for our family and despite the great help from our family and friends, we need your help as well.
The offer for the treatment is 100 000 euros. So we ask for your help and support. We believe that together we can manage and raise the necessary amount.

Thank you to everyone who will deprive themselves, their children and their family to help ours stay whole and I can be a complete father and husband.

Thank you from the bottom of my heart for being there for us! ❤️

See more
News
23rd February 2024
Георги Пещерски organizes a campaign for Георги Пещерски
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте хора, с големи сърца. Втората имунотерапия, която провеждаме и към своя край. От болницата направиха реверанс и я започнаха, преди да сме за... Hello people with big hearts. The second immunotherapy that we are conducting and coming to an end. The hospital made a curtsy and started it before w...
5978 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
23rd January 2024
Георги Пещерски organizes a campaign for Георги Пещерски
СПЕШНА КАМПАНИЯ!!!! 24.01.24г URGENT CAMPAIGN!!!! 24.01.24g
       Скъпи приятели и хора с добри сърца, искаме да споделим с вас развитието по нашата кампания! На 16.10.2023г. беше извършена трансплантация на к... Dear friends and people with good hearts, we want to share with you the progress of our campaign! On 16.10.2023 a bone marrow transplant was performed...
 
17th October 2023
Георги Пещерски organizes a campaign for Георги Пещерски
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ TRANSPLANTATION
Казват, че няма нищо случайно...Вчера, 16.10.2023г., беше световен ден на донорството, пак вчера, Георги получи своя втори шанс благодарение на един ч... They say there is nothing accidental...Yesterday, 16.10.2023, was World Donor Day, again yesterday, George got his second chance thanks to a man who d...
 
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.