Заедно за Георги Пещерски Together for Georgi Pescherski

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0
1495 Donors
47609 EUR donated from 153388 EUR
Beneficiary
Георги Пещерски
End date
End after 43 days
Available amount
312.38 EUR
Георги Пещерски organizes a campaign for Георги Пещерски
End after 43 days
Available amount
312.38 EUR

СПЕШНА КАМПАНИЯ!!!! 24.01.24г URGENT CAMPAIGN!!!! 24.01.24g

23rd January 2024

       Скъпи приятели и хора с добри сърца, искаме да споделим с вас развитието по нашата кампания! На 16.10.2023г. беше извършена трансплантация на костен мозък.

       След първия месец бяха направени контролни изследвания, които показаха, че костният мозък работи, но за съжаление са останали ракови клетки.  Професорът, който лекува Георги  предложи лечение с умно лекарство. То атакува  раковите клетки, без да уврежда здравите. Първият курс беше с продължителност 28 дена, като за него заплатихме 15 000 евро, които бяха налични от кампанията.В момента всичко върви по план. На стъкълца не  се открива нищо, показателите постепенно се подобряват.

Лечението, продължава  с втори курс имунотерапия, която ще струва 35 000 евро, защото освен това умно лекарство се налага и още вид лекарство, което ще стимулира имунитета.

Към момента средствата по кампанията ни са изчерпани! За пореден  път ви моля за помощ! Нека, който има възможност и желание, да помогне,  за това надяваме се последно лечение, което ще помогне на Георги да се върне в къщи жив и здрав!

Dear friends and people with good hearts, we want to share with you the progress of our campaign! On 16.10.2023 a bone marrow transplant was performed.

After the first month, control tests were done which showed that the bone marrow was working, but unfortunately cancer cells remained. The professor who treated George suggested treatment with a clever drug. It attacked the cancer cells without damaging the healthy ones. The first course lasted 28 days, and we paid 15,000 euros for it, which was available from the campaign. Nothing is detected on the slides, the indicators are gradually improving.

The treatment, continues with a second course of immunotherapy, which will cost 35,000 euros, because in addition to this clever drug, we need another type of drug that will stimulate immunity.

At the moment our campaign funds are exhausted! Once again I ask for your help! Let whoever is able and willing help, for this hopefully last treatment that will help George to come home alive and well!

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.