All news for the campaign Together for little Tsveti

26th June 2024
Теодора Петкова is an organizer for a beneficiary Цветелина Маркова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, мили приятели, С много благодарност и признателност искаме да ви съобщим, че лечението, което започна Цвети в началото на този месец, започва да дава резултат. Рехабилитацията в комбинация с медикаментозните вливки, доведе до поява на чувствителност, което е много добро начало. Пътят не... Hello, dear friends, With much gratitude and appreciation we want to let you know that the treatment that Tsveti started at the beginning of this month is beginning to bear fruit. The rehabilitation, in combination with the medication infusions, has resulted in the onset of sensitivity, which is a v...

11550 EUR Payment of invoice
21.78 EUR Transaction fee
3rd June 2024
Теодора Петкова is an organizer for a beneficiary Цветелина Маркова
Одобрено изплащане Approved repayment

Както казва Цвети: "Доброто е заразно" Здравейте, мили приятели, С много благодарност и признателност в сърцата искаме да ви споделим, че стартираме лечението. Цвети ще отпътува в понеделник 03.06.2024 за Истанбул, където стартира 1 - вия месец от нейното лечение и рехабилитация. Но това е само нач... As Cveti says: "Good is contagious" Hello, dear friends, With much gratitude and appreciation in our hearts we want to let you know that we are starting the treatment. Tsveti will leave on Monday 03.06.2024 for Istanbul, where she will start the 1st month of her treatment and rehabilitation. But thi...

30160 EUR Payment of invoice
40.39 EUR Transaction fee
29th May 2024
Теодора Петкова is an organizer for a beneficiary Цветелина Маркова
Стартираме лечението We start the treatment

Здравейте, мили приятели, С много благодарност и признателност в сърцата искаме да ви споделим, че стартираме лечението. Цвети ще отпътува в понеделник 03.06.2024 за Истанбул, където стартира 1 - вия месец от нейното лечение и рехабилитация. Но това е само началото, битката тепърва започва и се мол... Hello dear friends, With much gratitude and appreciation in our hearts we want to let you know that we are starting the treatment. Tsveti will leave on Monday 03.06.2024 for Istanbul, where she will start the 1st month of her treatment and rehabilitation. But this is just the beginning, the battle i...

21st May 2024
Теодора Петкова is an organizer for a beneficiary Цветелина Маркова
Апел за спешна помощ ! Appeal for emergency help !

Мили, хора, Пишем ви с надежда да ни помогнете, защото спешно е необходимо да съберем средствата за лечението на Цвети. Тя е с установено изключително рядко автоимунно заболяване на миелиновите олигодендроцитни гликопротеинови антитела – MOGAD. След грешно поставени диагнози в България и в търс... Folks, We are writing to you in the hope that you will help us because we urgently need to raise the funds for Tsveti's treatment. She has been diagnosed with an extremely rare autoimmune disorder of myelin oligodendrocyte glycoprotein antibodies - MOGAD. After being misdiagnosed in Bulgaria and...

17th May 2024
Теодора Петкова is an organizer for a beneficiary Цветелина Маркова
Оферта за медикаментозно лечение Offer for medication treatment

Здравейте, добри хора, Днес получихме втората проформа-фактура от Клиниката по детска неврология в Истанбул. Сумата включва заплащането на таксата за лекуващия лекар и медикаментозното лечение в размер на 39 050,00 евро или 76 375.16 лева. На този етап ни е приоритетно да съберем сумата поне... Hello, good people, Today we received the second proforma invoice from the Pediatric Neurology Clinic in Istanbul. The amount includes the payment of the fee for the attending physician and the medical treatment in the amount of 39 050,00 euros or 76 375.16 leva. At this stage it is our priori...