All news for the campaign Together for Vanya

26th May 2024
Гергана Момкова is an organizer for a beneficiary Ваня Кръстева Белчинска
Първи етап от лечението в Турция First stage of treatment in Turkey

Здравейте, скъпи приятели! Пиша, за да споделя резултата от лечението на Ваня до момента. В периода 21-23.05.2024 година, бе направена пълна образна диагностика на цялото тяло и главата с цел установяване ефективността на прилаганото лечение. Изключително съм щастлива да споделя с Вас, че метастазат... Hello, dear friends! I am writing to share the result of Vanya's treatment so far. In the period 21-23.05.2024, a full imaging of the whole body and head was done in order to establish the effectiveness of the applied treatment. I am extremely happy to share with you that the metastasis in her head...

18th March 2024
Гергана Момкова is an organizer for a beneficiary Ваня Кръстева Белчинска
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, прекрасни хора с големи сърца, днес се извърши второ плащане по Проформа фактура към болница "Memorial Sisli" в Истанбул. Разходите са за: 1. Лъчетерапия - 5 курса; 2. Кръвни изследвания; 3. Преглед при лекар - онколог - 3 бр; 4. Имунотерапия - 3 курса; Поклон и огромна благ... Hello, wonderful people with big hearts, today a second payment was made on a proforma invoice to Memorial Sisli Hospital in Istanbul. The expenses are for. 1. Blood tests; 3. 3. Immunotherapy - 3 courses; A bow and huge gratitude for your unconditional support, kindness and compassion, without whic...

33672.8 BGN Payment of invoice
53.6 BGN Transaction fee
17th March 2024
Гергана Момкова is an organizer for a beneficiary Ваня Кръстева Белчинска
Начало на лечението в Турция Start of treatment in Turkey

Здравейте, скъпи приятели, днес Ви пиша с голяма вяра и надежда, че малката ми сестричка Ваня има шанс за един щастлив живот, заобиколена от семейство, приятели и хиляди дарители, които върнаха усмивката на лицето и. И така хронология на събитията: - Четвъртък 14.03.2024 г. - заминаваме за Турция... Hello, dear friends, Today I am writing to you with great faith and hope that my little sister Vanya has a chance for a happy life, surrounded by family, friends and thousands of donors who put a smile back on her face. And so the chronology of events: - Thursday 14.03.2024 - we leave for Turkey....

13th March 2024
Гергана Момкова is an organizer for a beneficiary Ваня Кръстева Белчинска
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, добри хора, днес - 13.03.2024 г. се извърши плащане по Проформа фактура към болницата. Разходите са за прегледи при двама лекари и извършване на образна диагностика - PET скенер. Благодаря Ви за безрезервната подкрепа и съпричастност! Поздрави, Гергана Момкова Hello, good people, today - 13.03.2024 payment was made on the Proforma invoice to the hospital. The expenses are for examinations with two doctors and performing imaging diagnostics - PET scanner. Thank you for your unreserved support and sympathy!

1999.2 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
13th March 2024
Гергана Момкова is an organizer for a beneficiary Ваня Кръстева Белчинска
Заминаване за Турция Departure for Turkey

Здравейте, прекрасни хора с големи сърца, нямаме думи, с които да изразиме огромната ни благодарност към всеки един от Вас за безрезервната  Ви подкрепа и състрадателност. За съжаление от понеделник - 11.03.2024 г. състоянието на Ваня се влоши. След направен ядрено - магнитен резонанс на главата... Hello, wonderful people with big hearts, we have no words to express our immense gratitude to each and every one of you for your unconditional support and compassion. Unfortunately, as of Monday - 11.03.2024, Vanya's condition has deteriorated. After a nuclear magnetic resonance imaging of her he...