Заедно за Ваня Together for Vanya

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0
1178 Donors
39768.29 EUR donated from 255646 EUR
Beneficiary
Ваня Кръстева Белчинска
End date
End after 196 days
Available amount
21479.79 EUR
Гергана Момкова organizes a campaign for Ваня Кръстева Белчинска
End after 196 days
Available amount
21479.79 EUR

Първи етап от лечението в Турция First stage of treatment in Turkey

26th May 2024

Здравейте, скъпи приятели! Пиша, за да споделя резултата от лечението на Ваня до момента. В периода 21-23.05.2024 година, бе направена пълна образна диагностика на цялото тяло и главата с цел установяване ефективността на прилаганото лечение. Изключително съм щастлива да споделя с Вас, че метастазата в главата вече я няма. Няма помен и от отока на мозъка. По отношение на тялото и основния тумор, няма нито прогрес, нито регрес. Проф. Серкан Кескин ни увери, че това също е добра новина, защото е постигнато само с имунотерапия. Това означава, че тя действа, но ѝ трябва по-дълъг период от време, за да заработи на пълни обороти. Също така в дългосрочен план на лечението, имунотерапията е изключително важна. На база на тези резултати следващите два месеца продължаваме лечението, като включваме още два вида лекарства. Това е протокола за лечение до следващата образна диагностика. Скъпи приятели, Вашата подкрепа е всичко за нас! Тя, заедно с добрите новини от лечението, дават голяма надежда и увереност на Ваня и тя е продължава борбата още по-ентусиазирана и обнадеждена. Благодаря Ви от цялото си сърце! Без Вашата помощ и подкрепа ние няма да можем да се справим! БЛАГОДАРЯ! БЛАГОДАРЯ! БЛАГОДАРЯ!

Hello, dear friends! I am writing to share the result of Vanya's treatment so far. In the period 21-23.05.2024, a full imaging of the whole body and head was done in order to establish the effectiveness of the applied treatment. I am extremely happy to share with you that the metastasis in her head is now gone. There is also no trace of the swelling of the brain. In terms of the body and the underlying tumor, there has been neither progress nor regression. Prof. Serkan Keskin assured us that this is also good news because it was achieved with immunotherapy alone. This means that it works, but it needs a longer period of time to work at full speed. Also in the long term of treatment, immunotherapy is extremely important. Based on these results, we are continuing the treatment for the next two months by including two more types of medication. This is the treatment protocol until the next imaging. Dear friends, your support is everything to us! It, along with the good news from the treatment, gives Vanya great hope and confidence and she is continuing the fight even more enthusiastic and hopeful. Thank you from the bottom of my heart! Without your help and support we would not be able to do it! THANK YOU! THANK YOU! THANK YOU!

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.