Целта на настоящата статия е да предостави информация за основните аспекти на раковите заболявания на разбираем за пациентите език.