диафрагма

  1. PavelAndreev

    Бели дробове и дишане-дефиниция, диафрагма

    Какво представляват белите дробове? Белите дробове са органите, участващи в дишането. Дишането е процес, при който въздухът влиза и излиза от дробовете ви Получавате кислород, когато вдишвате и се освобождавате от въглероден диоксид, когато издишвате Всички клетки в тялото ви се нуждаят от...