генетично заболяване

  1. Ivanina Andreeva

    Синдром на Даун

    Синдромът на Даун е генетично заболяване, причинено, когато анормалното клетъчно делене води до допълнително пълно или частично копие на хромозома 21. Този допълнителен генетичен материал причинява промените в развитието и физическите характеристики на синдрома на Даун. Синдромът на Даун варира...