интервенция

  1. PavelAndreev

    Аутизъм - лечение и интервенция

    Настоящите лечения за разстройство от аутистичния спектър (аутизъм) се стремят да намалят симптомите, които пречат на ежедневното функциониране и качеството на живот. Разстройство от аутистичния спектър (аутизъм) засяга всеки човек по различен начин, което означава, че хората с разстройство от...