наука

  1. Ivanina Andreeva

    Фармация- обучение, етапи и предимства

    Мислите ли да учите фармация? Фармацията е наука, която разглежда как се създават лекарствата, тяхната химия и взаимодействия и всичко останало, което един квалифициран фармацевт трябва да знае. За студенти, които се интересуват от медицина, но за които да станат лекар не е привлекателно по...
  2. Ivanina Andreeva

    Защо да изучаваме обща медицина?- етапи на обучението и предимства

    Защо да изучавам хуманна медицина? През годините и през цялата история лекарят присъства в обществото, той е най-благородната професия и затова изучаването на хуманната медицина се счита за една от най-добрите специалности. За специализацията по медицина: Специалността "хуманна медицина" се...