остра бъбречна недостатъчност

  1. PavelAndreev

    Остра бъбречна недостатъчност-симптоми,причини,превенция

    Остра бъбречна недостатъчност - обща информация Остра бъбречна недостатъчност настъпва, когато бъбреците внезапно станат неспособни да филтрират отпадъчните продукти от кръвта. Когато бъбреците ви загубят способността си за филтриране, може да се натрупат опасни нива на отпадъци и химическият...