прион

  1. Ivanina Andreeva

    Всичко за инфекциите-видове, причини, симптоми, предотвратяване

    Инфекция възниква, когато микроорганизъм навлезе в тялото на човек и причини вреда. Микроорганизмът използва тялото на този човек, за да се поддържа, възпроизвежда и колонизира. Тези инфекциозни микроскопични организми са известни като патогени и могат да се размножават бързо. Примерите за...