синдром на даун

  1. TsankoStefanov

    Синдром на Даун - тризомия 21 1

    Синдром на Даун: Симптоми, диагноза и лечение Синдромът на Даун е генетично заболяване, което засяга милиони хора по света. То се дължи на наличието на допълнително копие на хромозома 21, което води до широк спектър от физически и интелектуални аномалии. Въпреки че синдромът на Даун не се...
  2. Ivanina Andreeva

    Живот със Синдром на Даун

    Синдромът на Даун е генетично заболяване, причинено, когато анормалното клетъчно делене води до допълнително пълно или частично копие на хромозома 21. Синдромът на Даун варира по тежест при отделните индивиди, причинявайки доживотни интелектуални затруднения и забавяне на развитието. Това е...