синтезия

  1. PavelAndreev

    Елтън е розов, шест е синъо, розите скали. Синестети или Богоизбрани?

    Защо центровете в мозъка ни са разделени и какво се случва, когато се слеят? Мозъкът и нервната система остават загадка в 21 век. Развитието на науката предполага в близките 20 години да бъдат изяснени механизмите и взаимодействията на веществата и процесите по време на мозъчна функция. Кората...