студент

  1. Ivanina Andreeva

    Защо да изучаваме обща медицина?- етапи на обучението и предимства

    Защо да изучавам хуманна медицина? През годините и през цялата история лекарят присъства в обществото, той е най-благородната професия и затова изучаването на хуманната медицина се счита за една от най-добрите специалности. За специализацията по медицина: Специалността "хуманна медицина" се...