в-клетъчна остра лимфобластна левкемия

  1. TsankoStefanov

    Остра лимфобластна левкемия при деца: Причини, симптоми и лечение 2023-05-09

    Острата лимфобластна левкемия е най-често срещаният вид раково образование при децата и най-често срещаният вид левкемия в световен мащаб. Тя се развива в костния мозък и засяга определени клетки на имунната система, конкретно остра лимфобластна левкемия от В-клетки и Т-клетки. При децата...