здравеопазване

  1. PavelAndreev

    Мнението ви за здравеопазването в България и лекарите

    Привет! Бих искал да отворя една изключително наболяла тема, а именно за здравеопазването в България - качество и ниво, както и за нашите медици. Нека всеки да изкаже личното си мнение, но да се чуе и мнението на ответната страна. Надявам се да се получи градивна дискусия.