PavelAndreev

Администратор
Staff member
2 Sep 2022
53
13
8
България
pavelandreev.bg
Здравейте!
Често при разговорите си с лицата, които желаят да стартират благотворителна кампания за лечение в платформата PavelAndreev.BG , забелязвам че не са запознати с условията на банките за това как се открива дарителска сметка, а доста често и изобщо каква е дарителската сметка и какви разходи покрива. Разбира се, това е напълно нормално и в тази тема ще се постарая да внеса повече яснота, ще се разрова в общите условия на банките, за да дам лесен достъп до текстовете. Хубаво е да сте напълно запознати какво подписвате, защото може да се окажете лошо изненадани в последствие.
Важно е да знаете, че за да набирате дарения за лечение през платформата не ви е нужда дарителска сметка, защото средствата от нея се изплащат:
- към клиника за лечение
- към трета страна за съпътстващи разходи - квартира, аптеки (за лекарства)
- възстановяват се направени средства по лична сметка за храна или за неотложни разходи, които е трябвало да се направят на момента (например разходи за визи, протези, спешни операции и други)
- разбира се и по дарителска, ако имате.
Средствата се изплащат в рамките на 24ч.
Тук ще вмъкна личното си мнение, че ако желаете да стартирате благотворителна кампания за лечение и имате чисти помисли към дарените средства, то използването на платформата ще ви бъде в пъти по-практично и удобно, от колкото дарителска сметка. По-долу ще разберете защо.

Какво представлява дарителската сметка за лечение?​

Дарителската сметка е различна от обикновената разплащателна сметка с това, че средствата постъпили по нея могат да се използват само за лечение на лицето, за което е направена тя. От дарителска гледна точка - България се разглежда като рисков пазар и за това неслучайно, ако стартирате кампания с личната си сметка, а не с дарителска е възможно банката ви да засече голям брой постъпили транзакции и тя да бъде блокирана, докато не я промените на дарителска. Също това може да се случи и по подаден сигнал от Дарител или друго лице. За това е правилно преди стартиране на кампанията си да откриете дарителска сметка. Обикновено срокът за откриване на дарителска сметка е 5-10 работни дни.
Съвет към Дарителите, които предпочитат да дарят по лична сметка: постъпила транзакция по лична сметка (дори и с основание Дарение), може да се използва за всякакви цели, различни от лечението. Например за закупуване на почивка в чужбина.

Необходими документи за откриване на дарителска сметка за лечение?​

По-долу в темата ще публикувам условията на всяка една банка поотделно, но тук ще ви дадем основните документи, които със сигурност ще бъдат изискани и ако ги нямате е добре да стартирате изготвянето им, тъй като отнема време. Например - получаването на оферта от клиника (обикновено под формата на проформа фактура) отнема няколко дни.
Ето и нужните документи за откриване на дарителска сметка:
  • лична карта на пациента. В случаите, когато пациента е под 18 години и няма лична карта - копие от акта му за раждане, както и копие на личните карти на родителите/настойниците
  • ТЕЛК и епикриза на пациента
  • Оферта (често проформа) от болницата, където ще се извършва лечението

Избор на банка за откриване на дарителска сметка и общи условия на банките за дарителски сметки.​

Избора на банка, в която да откриете дарителска сметка е много важен, тъй като общите им условия се различават. Важно е да знаете, че банките няма да одобрят заплащане на никакъв разход, различен от лечението на пациента. Обикновено, обаче, лечението на пациента е свързано с куп допълнителни разходи - визи, преводачески услуги, пътни разходи, квартира, храна, лекарства. Тук ще си позволя да вметна, че неслучайно платформата PavelAndreev.BG покрива всички тези разходи. Работата ми с бенефициентите ми е подсказала, че тези скрити разходи, всъщност, при леченията, които траят по една и повече години са огромно перо и за удобство на пациентите и техните семейства ги покривам.
В България банките наричат дарителската сметка и с други имена - “специална разплащателна сметка” , “набирателна сметка за лечение” и други.

Общи условия за откриване на дарителска сметка за лечение на банките в България​

Ще ви изброя най-често срещаните дарителски сметки и общите условия към тях. Информацията е доста и ви съветвам да я прочетете внимателно преди да изберете банка!

Заключение за дарителските сметки за лечение​

В заключение ще кажа, че дарителските сметки, за да стартирате кампания при нас не са задължителни, но си има дарители, които ги търсят и е желателно да имате такава.. Горещо съветвам Дарителите да НЕ даряват средства по лични сметки или в кампании, където се твърди, че даде сметка е дарителска, но не е качен договора. Също, ако договора е от предходна година - важно е да е качен и Анекса към него, защото в следващата година тази сметка е възможно вече да не е дарителска, а разплаателна. Тоест средствата, които сте дарили може да се използват за всичко. Ще дам съвет и към бенефициентите, които имат нужда да стартират благотворителна кампания - внимателно избирайте банката и ако лечението ще се проточи във времето - стартирайте кампания и в платформата, защото ще имате нужда не само от средства за лечение, но и от средства за съпътстващи разходи. Не събирайте пари в личните си сметки и бъдете коректни към българските Дарители!
 
Last edited: