Aleksandra Stefanova

Регистриран
21 Jan 2023
1
0
1
Хематологът ви какво препоръча? Какво означава "силна анемия" Кой показател е нисък-желязо, феритинин, хемоглобин и изобщо какви са им стойностите?