Дарители

Дарители Наличната сума и общо дарената сума за кампанията намаляха. Каква е причината? Направих дарение по сметка, но забравих да напиша името на бенефициента в основание. Искам да поставя дарителска кутия за кампания в платформата, която подкрепям. Искам повече информация. Какво се случва, ако нужната сума не се събере? Направих дарение и искам потвърждение от платформата. Ние сме фирма, която желае да направи дарение. Как можем да получим нужните документи? Какви са таксите при дарения? Направих дарение по IBAN, но забравих да напиша имената на бенефициента в основание. Какво да правя? Направих дарение, но не го виждам в секция Дарители? Какво представлява и как работи трансфера на средства? Допуснах грешка и дарих цялата сума в полза на платформата. Как да коригирам дарението си? Какви са платежните методи за дарения и как работят? Какво се случва с дарената и неизразходвана сума при смърт на бенефициента? Има ли минимално и максимално дарение, което мога да направя? Аз съм физическо лице, което желае да получи документ за дарението си.

Допуснах грешка и дарих цялата сума в полза на платформата. Как да коригирам дарението си?

Получих автоматичен имейл, че съм дарил пълната сума за платформата и 0 (нула) лева в полза на кампанията. Какво да правя?

Платформата има специално изградена вътрешна система, която засича подобен тип дарения и ги отнася изцяло в полза на кампанията от администратор. Няма да получите повторен имейл с коригираното дарение, но в случай, че то не е анонимно ще можете да го откриете в секция Дарители в съответната кампания.

Дарители Наличната сума и общо дарената сума за кампанията намаляха. Каква е причината? Направих дарение по сметка, но забравих да напиша името на бенефициента в основание. Искам да поставя дарителска кутия за кампания в платформата, която подкрепям. Искам повече информация. Какво се случва, ако нужната сума не се събере? Направих дарение и искам потвърждение от платформата. Ние сме фирма, която желае да направи дарение. Как можем да получим нужните документи? Какви са таксите при дарения? Направих дарение по IBAN, но забравих да напиша имената на бенефициента в основание. Какво да правя? Направих дарение, но не го виждам в секция Дарители? Какво представлява и как работи трансфера на средства? Допуснах грешка и дарих цялата сума в полза на платформата. Как да коригирам дарението си? Какви са платежните методи за дарения и как работят? Какво се случва с дарената и неизразходвана сума при смърт на бенефициента? Има ли минимално и максимално дарение, което мога да направя? Аз съм физическо лице, което желае да получи документ за дарението си.