Какво се случва, ако нужната сума не се събере?

Последна промяна: 2024-02-21 01:28:16

В случай, че зададената целева сума не се събере, то инициатора на кампанията може да използва наличната сума за нуждите на кампанията, съгласно правилата на платформата.

В случай, че до момента събраната сума не достига и не може да се реализира конкретната кауза вариантите са:

- да се потърси допълнителен източник на финансиране. През това време сумата, която е в платформата не се губи и може да стои безсрочно.
- да се трансферира към друга кампания в платформата.