Какво се случва с дарената и неизразходвана сума при смърт на бенефициента?

Последна промяна: 2024-02-27 03:39:38

В случай на смърт на бенефициента и останала налична, но неизползвана сума, то инициатора на кампанията трябва да трансферира средствата по друга кампания (или няколко кампании) в платформата в дефинирания в общите условия срок.