Наличната сума и общо дарената сума за кампанията намаляха. Каква е причината?

Последна промяна: 2024-02-20 10:43:26

В случай, че наличната и непохарчена сума в платформата и общо дарената сума намалеят, то това означава, че дарител е изискал да му се възстанови сума.

Пример:
Общо дарена сума по кампанията: 10,000лв
Налична и непохарчена сума по кампанията: 3,000лв

Дарител изисква възстановяване на дарението му от 1,000лв.

Сумите стават както следва:
Общо дарена сума по кампанията: 9,000лв
Налична и непохарчена сума по кампанията: 2,000лв