Направих дарение по IBAN, но забравих да напиша имената на бенефициента в основание. Какво да правя?

Последна промяна: 2024-02-20 01:31:03

Всяка IBAN сметка е индивидуална за кампанията. В случай, че сте направили дарение по IBAN сметка, която е упомената в платформата (не във фейсбук, медиен сайт или др. източник), то дарението ще бъде осчетоводено към дадената кампания и без основание.

Писането на основание при дарение по IBAN сметка е задължително и трябва да го напишете. Изключение е, ако пропуснете по погрешка, но не трябва да ви бъде практика!