Какви са условията за изплащане на средствата?

Последна промяна: 2024-02-20 21:15:18

В платформата PavelAndreev.BG кампаниите се делят на два основни типа: медицински и немедицински.

При медицинските кампании, поради огромния размер на сумите, които се даряват сме въвели стриктни правила, които са ясно дефинирани в т.8 от общите условия на платформата и всеки инициатор на кампания и дарител се съгласява с тях. В случай, че има разминаване между този текст и текста в т.8 на общите условия, водещи са общите условия. Условията са:

  • по дарителска сметка на Бенефициента - след предоставяне на договор за откриване на дарителска сметка (в случай, че се намирате в държава, в която не фигурира подобно правно понятие, този метод не важи);
  • по проформа фактура към трета страна, където ясно е описано какво се заплаща. Вие се съгласявате, че могат да бъдат заплатени следните видове разходи: лечение и рехабилитация, изследвания и лекарства, транспорт, хотел, преводачески услуги. (най-използвания разплащателен метод в платформата)
  • по лична сметка. Условия за изплащане на разходи по лична сметка:

- тези разходи не е можело да бъдат заплатени по предварително издадена проформа фактура към трета страна (лечението и изследванията Ви в болницата са разход, който може да бъде заплатен по проформа!) и вече сте ги заплатили.

- тези разходи са генерирани след като вече сте имали одобрена кампания в платформата. Разходи направени преди стартирана кампания не подлежат на заплащане.

- разходи, които не е можело да бъдат предварително заплатени по проформа са: хранителни продукти и вода (без алкохол, цигари, напитки различни от вода и десерти!), хотел/квартира, пътни разходи за транспортинране от местоживеенето на бенефициента до града, в който ще се провежда лечението (гориво, автобус, самолетен билет), визи, лекарства, протези, ортези, болнично оборудване.

- Разходи по лична сметка се изплащат единствено за Бенефициента и един придружител.

- Разходи по лична сметка се възстановяват само и единствено по сметка на Инициатора на кампанията или на Бенефициента. В случай, че инициатора/бенефициента на кампанията изиска средства по сметка, която не е съгласно предходното изречение, то той носи пълната отговорност за това.

При немедицинските кампании средствата се изплащат по сметка определена от инициатора на кампанията и няма изрично въведени правила. Желателно е след като средствата се похарчат да публикувате отчет под формата на новина в кампанията си.