Какви са условията за стартиране на кампания?

Последна промяна: 2024-02-21 01:28:07

В платформата кампаниите се делят на два основни вида: медицински и немедицински. И при двата вида кампании ще трябва да имате снимки и подробна описателна част на кампанията ви.

При стартиране на медицинска кампания наличието на епикриза или друг вид здравна документация, доказваща заболяването на бенефициента е задължителна. Изискването за наличие на оферта зависи от заболяването. При онкологични заболявания се допуска да нямате цялостна и конкретна оферта, тъй като лечението е сложно и етапно и можете да сложите отметка “Нямам оферта”.
При кампании за трансплантация на орган (напр.бъбрек, черен дроб, сърце), операции или множествена склероза трябва да имате точна оферта/проформа фактура от лечебното заведение, за да одобрим кампанията ви.
При кампании за ДЦП и аутизъм е позволено да имате оферта за 1 брой рехабилитация/вливка, които доказват целевата сума. 
В случай, че трябва да имате оферта, но сте възпрепятствани по уважителни причини, то може да сложите отметка, че нямате оферта и да се обосновете. След преглед от администратор на платформата ще се прецени дали кампанията може да бъде одобрена.

При стартиране на немедицинска кампания е желателно (но не задължително) да добавите документи доказващи целевата сума или други по ваш избор.