Инициатори/бенефициенти на кампании

Инициатори/бенефициенти на кампании Какви кампании могат да се стартират в платформата? Какви са условията за стартиране на кампания? Как да добавя новина по кампанията си? Как да променя крайната дата на кампанията си? Кампанията ми приключи и нямам нужда от повече средства. Какво да правя? Как да добавя снимки в кампанията си? Как да променя целевата сума на кампанията си? Как да редактирам кампанията си? Как да редактирам срока на кампанията си? Как да редактирам текста на кампанията си? Най-често срещаните причини за отказ на кампания в платформата Какъв е срока за преглед и одобряване на кампания? Стартиране на кампания като юридическо лице Как да изискам плащане? Как да стартирам кампания? Наличната сума и общо дарената сума за кампанията намаляха. Каква е причината? Какви са условията за изплащане на средствата? Какво се случва с дарената и неизразходвана сума при смърт на бенефициента? Как да трансферирам средствата от кампанията си към друга кампания или към Фонда? До колко време се изплащат средствата и колко време отнема да постъпят в сметката? Какви са платежните методи за дарения и как работят? Имах кампания в платформата, но отново имам нужда да я възобновя. Какво да правя? Какво представлява и как работи трансфера на средства? Минаха повече от 7 работни дни, показах и платежното/swift,но получателя твърди, че средствата не са постъпили. Какво да правя? Изисках SWIFT - кога ще го получа? Мога ли да стартирам повече от една кампания в платформата? Какво се случва с парите по кампанията ми след като срока й изтече? Какво се случва, ако нужната сума не се събере? От болницата искат да заплащам лечението си на място. Какво да правя? Пропуснал съм да удължа срока на кампанията си и се е затворила. Какво да правя?

Какви са условията за стартиране на кампания?

В платформата кампаниите се делят на два вида: медицински и немедицински. И при двата вида кампании ще трябва да имате снимки и подробна описателна част на кампанията ви.

При стартиране на медицинска кампания (категория Лечение, медицина и рехабилитация) наличието на епикриза или друг вид здравна документация, доказваща заболяването на бенефициента е задължителна. Изискването за наличие на оферта зависи от заболяването. Желателно, но не задължително е да имате оферта (профора фактура) от лечебното заведение, за да се дефинира ясно целевата сума.

При стартиране на немедицинска кампания (категория различна от Лечение, медицина и рехабилитация) не се изисква документация.

Инициатори/бенефициенти на кампании Какви кампании могат да се стартират в платформата? Какви са условията за стартиране на кампания? Как да добавя новина по кампанията си? Как да променя крайната дата на кампанията си? Кампанията ми приключи и нямам нужда от повече средства. Какво да правя? Как да добавя снимки в кампанията си? Как да променя целевата сума на кампанията си? Как да редактирам кампанията си? Как да редактирам срока на кампанията си? Как да редактирам текста на кампанията си? Най-често срещаните причини за отказ на кампания в платформата Какъв е срока за преглед и одобряване на кампания? Стартиране на кампания като юридическо лице Как да изискам плащане? Как да стартирам кампания? Наличната сума и общо дарената сума за кампанията намаляха. Каква е причината? Какви са условията за изплащане на средствата? Какво се случва с дарената и неизразходвана сума при смърт на бенефициента? Как да трансферирам средствата от кампанията си към друга кампания или към Фонда? До колко време се изплащат средствата и колко време отнема да постъпят в сметката? Какви са платежните методи за дарения и как работят? Имах кампания в платформата, но отново имам нужда да я възобновя. Какво да правя? Какво представлява и как работи трансфера на средства? Минаха повече от 7 работни дни, показах и платежното/swift,но получателя твърди, че средствата не са постъпили. Какво да правя? Изисках SWIFT - кога ще го получа? Мога ли да стартирам повече от една кампания в платформата? Какво се случва с парите по кампанията ми след като срока й изтече? Какво се случва, ако нужната сума не се събере? От болницата искат да заплащам лечението си на място. Какво да правя? Пропуснал съм да удължа срока на кампанията си и се е затворила. Какво да правя?