Какво се случва с парите по кампанията ми след като срока й изтече?

Последна промяна: 2024-03-04 12:20:28

В случай, че кампанията ви изтича, изтекла е и не сте й удължили срока или ще се забави хода на лечението, то сумите постъпили по кампанията ви не се губят и няма срочност за тяхното съхранение. По всяко време и без значение дали кампанията е активна или приключила можете да изискате плащане.

В случай, че кампанията ви е приключила (не може да приема дарения) и желаете да я отворите отново и да удължите срока й, то погледнете нашето ръководство: Имах кампания в платформата, но отново имам нужда да я възобновя. Какво да правя?

В случай, че крайния срок на кампанията ви наближава, но желаете да го удължите, то погледнете нашето ръководство: Как да променя крайната дата на кампанията си?