Изграждане на детски площадки и класна стая на открито за ОУ "Св.св.Кирил и Методий" в с.Ясен

Събрани 0лв от нужни общо 70000лв
0 Дарители Общо до този момент

Благотворителна кампания за изграждане на детски площадки и класна стая на открито за ОУ "Св.св.Кирил и Методий" в с.Ясен

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" в село Ясен е учебно заведение с голяма и богата история. Родолюбците в селото са създали училището с цел да дадат на децата си образование и любов към своя род и родина. То играе главна роля в образователната система на общината. Днес ОУ "Св. св. Кирил и Методий" е с целодневна форма на обучение и има паралелки от I-ви до VII-ми клас. Разполага със съвременна материално - техническа база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.

Въпреки това - както всяко училище в село или малък град, директорът и ръководният екип трудно намират финансиране за големи проекти. Ето защо, екипът на училището, представляван от Румяна Петрова (Руми) се свърза с мен с желание да организираме заедно благотворителна кампания за изграждане на детски площадки и класна стая на открито.

Детайли за благотворителната кампания за изграждане на детски площадки и класна стая на открито за ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в село Ясен

Училищното ръководство има желание да изгради кът, в който да се провеждат учебни занятия на открито, комбинирана площадка за баскетбол и волейбол, игрище за мини-футбол и фитнес площадка. Изнесената класна стая е изключително модерна инициатива на ръководството, чрез която ще се минимизира риска от разпространение на COVID-19 в училището, а детските площадки са нужни, за да спортуват учениците. Към настоящия момент няма нито една площадка в училището, която да е подходяща за спорт. Терените за спорт са в лошо състояние, асфалта е напукан и от пукнатините расте трева. В дворното пространство има алеи, които са покрити с листа и шума до степен да не могат да бъдат открити. Училището разполага с наличен само един служител, който отговаря за поддръжката на двора, но също така и за поддръжката на цялата училищна база. Невъзможно е дворното пространство да се поддържа само от него и поради липса на бюджет в момента съществуващото положение е, че двора е негоден за използване. (виж снимките)

В какво се състои благотворителната кампания за изграждане на детски площадки и класна стая на открито за ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в село Ясен?

 1. Санитарна резитба на дърветата в дворното пространство на училището. Дърветата са многогодишни, но никога не са били поддържани и не им е осъществявана санитарна резитба. В следствие на това някои от клоните са пред счупване и създават опасност да наранят дете. Също така двора е над 10дка. и има нужда от окосяване на тревата.
 2. Почистване на съществуващите алеи в парковата част на училищния двор. Съществуват асфалтови алеи в добро състояние, но имат нужда от почистване, за да могат да бъдат ползвани.
 3. Изграждане на свързваща алея от павета със съществуващите алеи. Приблизителна квадратура от павета, която е нужно да бъде изградена е 60м2. 
 4. Изграждане на кът за изнесено преподаване - нужно е да се изгради зона от павета в тревната площ с площ 180м2. В класовете учат по 16 ученика, за това са нужни и пейки и маси за 16 деца.
 5. Фитнес уреди от всякакъв тип (комбинирани, успоредки, кростренажор, лежанки и други)
 6. За изграждането на детските площадки е нужно преасфалтиране на 1112 м2 (за комбинирано игрище баскетбол и волейбол с размери 24/13, а за мини-футбол с размери 20/40). За изграждането на спортните площадки са нужни - 2 броя баскетболни коша, 1 брой мрежа за волейбол и 2 броя врати за мини-футбол. Разчертаване на игрищата с боя за пътни настилки.
 7. Парково оборудване - кошчета, пейки

Как мога да помогна в благотворителната кампания за изграждане на детски площадки и класна стая на открито за ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в село Ясен?

 • финансово дарение чрез виртуалния пос терминал на Paypal в платформата PavelAndreev.BG или лично като се свържете с мен чрез Facebook, Instagram или тук в сайта
 • доброволчески труд при почистването на двора и строително-монтажните дейности
 • чрез осъществяване на контакт между мен и местния бизнес в Плевен и региона за презентиране на кампанията и разговор с какво биха могли да се участват
 • чрез контакт с местната държавна администрация за разговор как може да се осъществи кампанията с тяхна помощ
 • чрез споделяне на кампанията (бутон сподели) в социалните мрежи в личния ви профил, в групи или с приятели и познати
 • чрез контакт с регионални или национални медии за популяризиране на кампанията

Финансова калкулация на благотворителната кампания за изграждане на детски площадки и класна стая на открито за ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в село Ясен

Калкулацията е ориентировъчна и единичните цени са от пазарни консултации и от мрежата. Възможно е някои от единичните цена да са по-високи или по-ниски. Целта на калкулацията е да се създаде ориентировъчен целеви бюджет.

 1. Санитарна резитба - 2712 лева с ДДС

4 МСМ на телескопична вишка 20м - 4 х 153=612лв с ДДС

10 души за 4 дни работа - 40 х 40=1600лв

Извозване на дървесна растителност - 10 курса х 50 лв/курс = 500 лева с ДДС

     2. Почистване на съществуващите алеи - 1600 лв с ДДС

10 души за 4 дни работа - 40 х 40=1600лв

     3. Изграждане на свързваща алея 60м2 - 5100 лева

Услугата включва изкоп 40см, обратен насип 30см с чакъл, 5см пясък, 5см павета - 60м2 х 55лв/м2 = 3300 лева с ДДС

Изграждане на окрайчващи бордюри от двете страни на алеята - 60м х 30лв/м = 1800 лева с ДДС

     4. Изграждане на кът за изнесено преподаване 180м2 - 12460 лв с ДДС

Услугата включва изкоп 40см, обратен насип 30см чакъл, 5см пясък, 5см павета - 180м2 х 55лв/м2 = 9900 лева с ДДС

Изграждане на окрайчващи бордюри от двете страни на алеята - 56м х 30лв/м = 1680 лева с ДДС

Комплект две пейки с маса (могат да седнат 4 деца, а общо класа е 16) - 4бр х 420лв = 880лв с ДДС

     5. Фитнес площадка на открито (зависи от уредите, които ще се доставят и цената е ориентировъчна, но достатъчна за няколко добри уреда) - 10000лв с ДДС

     6. Изграждане на спортни площадки на открито - 29740 лв с ДДС

Преасфалтиране на 1112м2 - 1112м2 х 20лв/м2 = 22240 лв с ДДС

Разчертаване на игрищата с боя - 1200лв с ДДС

2 броя баскетболни кошове с фундамент - 2бр х 1300лв = 2600лв с ДДС

1 брой мрежа за волейбол с два броя волейболни стълбове и фундаменти - 2500 лв с ДДС

2 броя врати за минифутбол с мрежа - 2бр х 600лв = 1200 лв с ДДС

     7. Парково оборудване - 1800лв с ДДС

6 пейки х 220 лв = 1320 лв с ДДС

6 кошчета х 80 лв = 480 лв с ДДС

Рекапитулация 

За осъществяването на благотворителната кампания са нужни ~63,000 лева. Нека добавим и 10% непредвидени разходи, следователно сумата, която е нужна за изпълнение на каузата е ~70.000 лева. Разбира се, разходите могат да бъдат много по-малко, ако има доброволци, които да се включат с доброволен труд за дейностите предвидени в кампанията или с директно дарение на строителни материали, механизация, парково оборудване и други материали и услуги.

Информация

Дарете първи!
ДАРИ Сподели
Категория: Деца и младежи
Общо Дарители 0
Събрана Сума: 0 лв

QR Код на Кампанията