колеж

В колежа могат да се организират страхотни събития, сварзани с някоя от кампаниите в платформата PavelAndreev.BG

Статии - Идеи за провеждане на благотворително спортно събитие
25-ти август 2023

Идеи за провеждане на благотворително спортно събитие

Целта при провеждане на каквото и да било благотворително събитие, в това число – и спортно, е да се привлече вниманието на възможно най-много хора къ...

Виж Още
Статии - Защо е нужно да даряваме за изкуство, спорт и култура
13-ти септември 2023

Защо е нужно да даряваме за изкуство, спорт и култура

Изкуството е тази част от културата, чрез която се предават различни идеи и ценности, присъщи на всяко общество. Основното между различните видове изк...

Виж Още
Статии - Идеи как можем да подпомогнем любимото си изкуство
14-ти септември 2023

Идеи как можем да подпомогнем любимото си изкуство

Изкуството е съвкупност от различни дейности, в различни отрасли на културата. То представлява творчеството на авторите, в областта на музиката, литер...

Виж Още
Статии - С какви финансови затруднения се сблъскват децата от уязвими групи  и как да помогнем за образованието им
18-ти септември 2023

С какви финансови затруднения се сблъскват децата от уязвими групи и как да помогнем за образованието им

Децата от уязвими групи – знаете ли, кои са те и защо имат нужда от нашата подкрепа? Преди да навлезем в дебрите на тази дълбока тема, нека ви разкажем малко повече за тях. В нашето общество има голям брой деца, които се намират в уязвими групи и се борят с редица предизвикателства. Премеждията, пред които са поставени тези деца, за много от нас са далечни, чужди по природа и дори немислими. Тези деца са изложени на неблагоприятни условия и са л...

Виж Още
Статии - Набиране на средства за Студентски заеми – важното, което трябва да знаете
21-ви септември 2023

Набиране на средства за Студентски заеми – важното, което трябва да знаете

Всяка година хиляди студенти се нуждаят от финансова помощ, за да финансират своето образование и произхождащи от това нужди. Много пъти, за да успеят...

Виж Още
Статии - Как да помогнем за образованието на деца и младежи
22-ри септември 2023

Как да помогнем за образованието на деца и младежи

Образованието е от съществено значение за развитието на децата ни и подготовката им за бъдещето. То им осигурява знания, умения и възможности, които и...

Виж Още