пострадали

Организиране на благотворителна кампания за набиране на средства за пострадали чрез платформата PavelAndreev.BG 

Статии - Как да предоставим помощ на пострадали от силни бури чрез кампания за набиране на средства
30-ти ноември 2023

Как да предоставим помощ на пострадали от силни бури чрез кампания за набиране на средства

Силните бури са естествено явление, което може да нанесе сериозни щети и да има трагични последици за хората и околната среда. Тези мощни атмосферни я...

Виж Още
Статии - Кампания за набиране на средства за пострадали от силни бури - колко пари са нужни
30-ти ноември 2023

Кампания за набиране на средства за пострадали от силни бури - колко пари са нужни

В световен мащаб се случват природни бедствия в резултат на различни стихии. Засегнати са различни региони на планетата; посегателствата на природните...

Виж Още
Статии - Помощ за пострадали при земетресения - благотворителност за одеяла, палатки, храна, вода, медицински грижи
1-ви декември 2023

Помощ за пострадали при земетресения - благотворителност за одеяла, палатки, храна, вода, медицински грижи

Земетресенията са явления, които водят до пагубни последици. Много пъти това са природни бедствия с разрушителни последици. Те създават опасности за х...

Виж Още
Статии - Организиране на благотворителна кампания за набиране на средства за оцелелите при земетресения, които спешно се нуждаят от нашата помощ
1-ви декември 2023

Организиране на благотворителна кампания за набиране на средства за оцелелите при земетресения, които спешно се нуждаят от нашата помощ

Земетресенията са природни бедствия, които могат да засегнат широк спектър от хора и околната среда. Помощта и подкрепата, предоставени чрез благотворителни кампании, имат решаващо значение за възстановяването и подпомагането на пострадалите и засегнатите общности. Те помагат да се осигури необходимата помощ, да се набавят нужните ресурси и подкрепа, които са от съществено значение за възстановяването и предотвратяването на бъдещи бедствия. Съдъ...

Виж Още
Статии - Най-лесния начин за организиране на благотворителна кампания за набиране на средства за пострадалите при война
4-ти януари 2024

Най-лесния начин за организиране на благотворителна кампания за набиране на средства за пострадалите при война

Войната е катастрофален конфликт, който носи страшни последици за хората и обществото. Жертвите на войната са много и разнообразни, а те се допълват,...

Виж Още
Статии - Колко струват последиците от пожар и как фъндрейзинг кампания за пострадалите може да е от помощ
6-ти януари 2024

Колко струват последиците от пожар и как фъндрейзинг кампания за пострадалите може да е от помощ

Последиците от пожар са многобройни и дълготрайни. Те засягат, както физическата среда, така и хората, които стават жертви. За да се намалят тези нега...

Виж Още