Щерион Филипов

Организиране на благотворителна кампания за набиране на средства за Щерион Филипов чрез платформата PavelAndreev.BG